aktywatory

aktywatory - substancje chemiczne same przez się niezdolne do uruchamiania reakcji, lecz nieodzowne jako czynnik bądź pobudzający katalizatory poszczególnych procesów, bądź pobudzający inicjator.

Do najprostszych a. katalizy (promotorów), stosowanych przy polimeryzacji jonowej, należy woda (w ilościach śladowych), która reagując z katalizatorem dostarcza protonu, zapoczątkowującego polireakcję. Najbardziej znane a. inicjatorów stanowią mydła metali ciężkich (np. naftenian kobaltu), umożliwiające przyspieszenie utwardzania nienasyconej żywicy poliestrowej lub obniżenie temperatury procesu, oraz układy redoksy, używane do niskotemperaturowej polimeryzacji emulsyjnej kauczuków.

Skorowidz