aldehyd

aldehyd - alkanal, związek organiczny zawierający grupę karbonylową połączoną z jednym podstawnikiem organicznym i jednym atomem wodoru, chemicznie bardzo czynny; ma wiele zastosowań przemysłowych, m.in. do produkcji tworzyw sztucznych. Najważniejsze są: a. mrówkowy, a. octowy i a. masłowy.

Skorowidz