aldehyd madowy

aldehyd madowy - inaczej butyral lub butanol, bezbarwna ciecz, słabo rozpuszczalna w wodzie, dobrze w alkoholu i eterze; przemysłowo produkowany przez utlenianie fermentacyjnego alkoholu butylowego wobec tlenku miedziowego (280-320°C) lub w drodze wielokrotnych przekształceń aldehydu octowego. Zastosowanie: w przemyśle tworzyw sztucznych do otrzymywania poliwinylobutyralu.

Skorowidz