aldehyd octowy

aldehyd octowy -inaczej acetaldehyd, bezbarwna ciecz o ostrym, niezbyt przyjemnym zapachu, rozpuszczalna w wodzie i wielu rozpuszczalnikach organicznych; a.o.jest łatwopalny, reaktywny, m.in. polimeryzuje na małocząsteczkowy paraldehyd. Produkowany przez utlenianie alkoholu etylowego, przede wszystkim zaś przez uwodnienie acetylenu, znajduje zastosowanie do wielu syntez chemicznych, m.in. do otrzymywania poliwinyloacetalu.

Skorowidz