alkalia

alkalia (ar. al koli - potaż, techniczny węglan potasu) - rozpuszczalne w wodzie wodorotlenki potasowców oraz wodny roztwór amoniaku (woda amoniakalna), cechują się odczynem bardzo silnie zasadowym i własnościami żrącymi (m.in. działają na skórę, zwłaszcza zaś na błony śluzowe); z kwasami tworzą sole. Niekiedy wyróżnia się tzw. alkalia łagodne: węglany sodowy i potasowy.

Skorowidz