alkany

alkany - węglowodory łańcuchowe o budowie prostej (normalnej) lub rozgałęzionej (izo), nazywane też węglowodorami alifatycznymi nasyconymi lub parafinowanymi, cechuje je bardzo mała reaktywność chemiczna; najłatwiej ulegają reakcjom utlenienia (łatwopalne!) lub oderwania cząsteczki wodoru, przechodząc w węglowodory nienasycone.

A. są nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczają się w alkoholach, eterze i mieszają z sobą. Dotychczas wyodrębniono ok. 70 a. normalnych i kilkaset izoalkanów. Do a. można też zaliczyć polimetyleny o nieokreślonej liczbie atomów C (setki i tysiące). A. występują w przyrodzie w ogromnych ilościach w gazie ziemnym, ropie naftowej i wosku ziemnym, w gazie błotnym i kopalnianym. Zastosowanie: paliwo wysokowartościowe, materiały pędne, surowiec do syntez, zwłaszcza do przerobu na węglowodory nienasycone.

Skorowidz