alkiny

Nazwa węglowodorów szeregu homologicznego CnH2n-2 , zawierających jedno wiązanie potrójne węgiel-węgiel, tworzy się z nazwy alkanu o tej samej liczbie atomów węgla w głównym łańcuchu przez zamianę przyrostka –an na –yn (lub – in) i dodanie na początku wyrazu oddzielonego kreską lokantu tego atomu węgla, przy którym zaczyna się wiązanie potrójne. Numeracja łańcucha zaczyna się od końca, bliżej którego leży wiązanie potrójne. Obecność łańcuchów bocznych określa się tak, jak w nazwach alkenów np.:
CH=CH etyn (acetylen)
CH=C-CH3 propyn
CH=C-CH2-CH3 1-butyn
CH3-C=C-CH3 2-butyn

Skorowidz