alotropia

alotropia (gr. allos - inny; tropos zwrot, postać) - zjawisko występowania tej samej substancji prostej w dwóch lub więcej zewnętrznie różnych postaciach (odmianach alotropowych), różniących się także własnościami fizycznymi i chemicznymi, choć tworzących takie same związki chemiczne. Przyczyną a. są różnice w liczbie atomów tworzących cząsteczkę np. tlen (O2) i ozon (O3) lub w strukturze krystalicznej (diament i grafit).

Skorowidz