aminokwasy

aminokwasy - rodzina kwasów organicznych zawierających grupę aminową (-NH2). W zależności od tego, czy grupa -NH2 znajduje się przy atomie węgla sąsiadującym z grupą karboksylową, z następną itd., odróżniamy alfa, bata, gama a.. W przyrodzie największe znaczenie mają alfa-a. - składniki białek, otrzymywane z tych ostatnich przez hydrolizę. Dla przemysłu tworzyw sztucznych szczególnie ważne są omega-a., tj. a. z grupą -NH 2 na drugim końcu cząsteczki, stosowane jako surowiec do produkcji poliamidów, materiałów włóknotwórczych o dużym znaczeniu.

Skorowidz