aminoplasty

aminoplasty - produkty utwardzenia żywic aminowych w temperaturze pokojowej za pomocą dodatku utwardzaczy kwaśnych (kleje, lakiery) lub tłoczyw oraz impregnowanych nośników powstałych przez prasowanie na gorąco (kształtki, laminaty).

A. odznaczają się naturalną jasną barwą. Wyroby handlowe są często barwione na żywe kolory. Własności elektryczne - dobre, inne własności zależą od typu żywicy. Największe znaczenie mają tworzywa mocznikowe i melaminowe. Tworzywa mocznikowe z napełniaczem celulozowym mają dość dużą gęstość 1,47-1,52, wytrzymałość na rozciąganie 5,5-13kG/mm2 przy wydłużeniu 0,5-1 %, dużą wytrzymałość na zginanie ok. 8kG/mm2 i ściskanie ok. 25 kG/mm2; twardość wg Rockweila M 110-120; są jednak kruche i chłoną dość dużo (0,4-0,8 %) wody; temp. pracy długotrwałej sięga 75°C; odporne na rozpuszczalniki organiczne, dość odporne na działanie kwasów, nieodporne na alkalia, trudnopalne, samogasnące. Do ich wad użytkowych należy większa niż tworzyw fenolowych lub melaminowych skłonność do spękań, znaczna wodochłonność, połączona z możliwością paczenia się przy wysychaniu i wydzielanie formaldehydu po dłuższym działaniu wrzątku. Zastosowanie: kształtki elektrotechniczne, obudowy, galanteria, opakowania ozdobne, rzadziej naczynia stołowe, tworzywa piankowe do izolacji dźwiękowej i cieplnej. Tworzywa melaminowe z napełniaczem celulozowym lub szklanym (włókno) mają gęstość 1,5-2, wytrzymałość na rozciąganie 5-9 kG/mm2, wydłużenie przy zerwaniu 0,6-0,9%, wytrzymałość na ściskanie 17,5-30 kG/mm2 i zginanie 5,5-8 kG/mm2, udarność lepszą niż tworzywa mocznikowe 4-15 kGcm/cm2 i nieco mniejszą wodochłonność 0,1-0,6%, a wyższą temperaturę pracy długotrwałej 100°C, lepsze własności elektryczne; trudno palne, odporne na światło, wrzątek, rozpuszczalniki. Zastosowanie: kształtki elektrotechniczne, obudowy aparatów, np. telefonicznych, galanteria techniczna i ozdobna, laminaty ozdobne (dla oszczędności zazwyczaj z rdzeniem fenolowym), kubki itp. Przetwórstwo: prasowanie w temp. 140-160°C przez 30 s/mm grubości, bardzo rzadko odlewanie.

Skorowidz