aminy

aminy - związki organiczne typu RNH2, cechujące się obecnością grupy aminowej -NH2, której atomy H mogą być zastąpione podstawnikami organicznymi. Związki typu R2NH lub R.CH= =NH noszą nazwę imin. A. są ważnymi półproduktami do syntezy organicznej, m.in. polimerów (np. etylenoimina, winylokarbazol), przyspieszaczami utwardzania żywic epoksydowych i poliestrowych itp.

Skorowidz