amoniak

amoniak, NH3 - bezbarwny gaz o charakterystycznym, przenikliwym zapachu, doskonale rozpuszczalny w wodzie (do 25%). Pod względem reaktywności chemicznej przypomina potasowce, ale nagryza miedź; jest toksyczny, atakuje błony śluzowe i oczy (może oślepić!).

W przyrodzie powstaje podczas gnicia substancji białkowych; przemysłowo produkuje się go bezpośrednio z azotu i wodoru wobec katalizatorów w temp. 400-600°C pod ciśnieniem 100-1000 at; pewne jego ilości powstają podczas odgazowywania węgla. A. stosuje się jako czynnik chłodzący w urządzeniach chłodniczych, przede wszystkim zaś jako bardzo ważny surowiec przemysłu chemicznego do przerobu na kwas azotowy, nawozy sztuczne; materiały wybuchowe, na mocznik (nawóz sztuczny i surowiec do produkcji tworzyw sztucznych - aminoplastów); stanowi surowiec pomocniczy w produkcji sody (amoniakalnej).

Skorowidz