anionity

anionity - jonity o charakterze polizasad, zdolne do wymiany anionów. W zależności od mocy tych polizasad rozróżniamy a. silnie zasadowe (mocne), których moc można porównać z mocą np. wodorotlenku sodowego.

Są one zdolne do wiązania zarówno anionu z wolnego kwasu, jak i z jego soli, oraz a. średnio i słabo zasadowe, które wprawdzie wiążą aniony mocnych kwasów, ale nie reagują z kwasami słabymi, ani nie rozszczepiają soli mocnych zasad. Zastosowanie: przede wszystkim dejonizacja wody (a. mocne wespół z mocnymi kationitami), demineralizacja wody (a. słabo zasadowe), oczyszczanie ścieków, wiązanie cennych anionów z roztworów rozcieńczonych itp.

Skorowidz