azbest amfibolowy

azbest amfibolowy - minerał krzemianowy, występuje w wielu odmianach, różniących się składem i postacią krystaliczną. A.a. jest mieszaniną krzemianów (głównie magnezu, żelaza, wapnia i sodu) z niewielką zawartością innych metali.

Jest twardszy (5,5-6) i nieco cięższy (gęstość 2,9-3,3) od azbestu serpentynitowego. Nie ulega działaniu kwasów. Występuje w dużych ilościach na Uralu, w Mongolii, Włoszech, Afryce Płd. W Polsce a.a. trafia się na Dolnym Śląsku. Ze względu na kruchość rzadziej stosowany do wyrobu tkanin, natomiast chętnie jako napełniacz wyrobów kwasoodpornych, m.in. fenoplastów.

Skorowidz