chlorosilany organiczne

chlorosilany organiczne - produkty reakcji między krzemem a chloroalkanami (najczęściej chlorometanem) wobec miedzi metalicznej w temp. 270-300°C lub z chlorobenzenem wobec bardzo dużych ilości miedzi (do 40%), albo mniejszych srebra w temp. 450-550°C; w tym wypadku powstają fenylochlorosilany. Mieszaninę c.o. rozdestylowuje się na poszczególne produkty i dwumetylodwuchlorosilan w stanie czystym albo jego mieszaninę z metylotrójchlorosilanem i (lub) trójmetylochlorosilanem o ściśle określonym składzie poddaje hydrolizie, prowadzącej poprzez siianole do silikonów. C.o. mieszane, np. metylofenylochlorosilany, otrzymuje się przez syntezę Grignarda.

Skorowidz