frakcja

frakcja (łac. fractio - łamanie, ułamek) - wydzielona z mieszaniny część składowa różniąca się własnościami od całości i innych f. Rozdzielenia na f. można dokonać na podstawie różnic w temp. wrzenia (przez destylację), w rozpuszczalności (ekstrakcja różnymi rozpuszczalnikami lub wytrącanie z roztworu nierozpuszczalnikami) itd. Te ostatnie metody mają wielkie znaczenie przy rozdziale polimerów.

Skorowidz