heteropolimer

heteropolimer (gr. heteros - obcy; polimeres - wiele części) - kopolimer zawierający jeden składnik (B) niezdolny do polimeryzacji samodzielnej, lecz kopolimeryzujący z monomerem zdolnym do polimeryzacji.

Skorowidz