kalander

kalander - zespół 3-6 walców, o równoległych osiach, osadzonych we wspólnej ramie, napędzanych w typach starszych maszyn wspólnym silnikiem poprzez przekładnie zębate, stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy.

W typach nowszych każdy walec ma silnik odrębny. K. trójwalcowe mają walce ustawione jeden nad drugim . K. o większej liczbie walców mają jeden lub dwa walce na piętrach skrajnych, ustawione obok siebie (układ F, L, S); sąsiednie walce obracają się w przeciwnych kierunlach. W miarę przechodzenia przez szczeliny pomiędzy kolejnymi walcami, taśma tworzywa staje się coraz cieńsza; ze szczeliny ostatniej wychodzi produkt właściwej grubości i o właściwej budowie. Zależnie od względnej prędkości walców, kalandry dzieli się na równobieżne (o jednakowej szybkości walców), frykcyjne (o różnej szybkości sąsiednich par walców) i równobieżno-frykcyjne; zależnie od zastosowąnia na kalandry formujące, tłoczące, gładzące, dwojące, nakładające, powlekające i uniwersalne.

Skorowidz