Koniec z wiedzą tajemną - Centrum Badania Polimerów LANXESS w pionie Innowacji i Technologii

2013-12-09

Wyzwania, jakim musi sprostać guma, na przykład w oponach czy taśmach przenośnikowych, są coraz większe. W rezultacie prace rozwojowe nad skomplikowanymi wyrobami z gumy przeznaczonej do zastosowania w trudnych warunkach rzadko mogą być prowadzone wyłącznie na wyczucie, instynktownie, jak to bywało w przeszłości.

LANXESS
Dlatego od około dziesięciu lat koncern LANXESS, pionier w sektorze kauczuku syntetycznego, oferuje klientom zewnętrznym również usługi własnego Centrum Badania Polimerów. LANXESS przywiązuje coraz większą wagę do analizy polimerów, włączając Centrum, które wcześniej było częścią jednostki organizacyjnej High Performance Elastomers, do pionu Innowacji i Technologii. Ta silna jednostka organizacyjna koordynuje całą działalność badawczo-rozwojową koncernu. Eksperci ds. gumy pracujący w Leverkusen wykonują m.in. standardowe pomiary odporności na ścieranie, twardości wg skali Shore’a, lepkości, wytrzymałości na rozciąganie oraz łączenia tkanin. Dysponują ponadto wyrafinowanymi metodami fizycznymi do oceny mikrostruktury cząsteczkowej środków do wulkanizacji. Ocena taka może dostarczyć bardzo ważnych informacji na potrzeby optymalizacji produktów. Pełna oferta usług świadczonych przez Centrum Badania Polimerów przedstawiona jest w zawierającym pełne informacje folderze, który można pobrać ze strony znajdującej się pod adresem www.polymertesting.lanxess.com.

Nowatorskie receptury kauczuku to niezwykle złożone systemy wielkoelementowe, prace nad którymi wymagają dużego doświadczenia”, mówi prof. Claus Wrana, szef Centrum Badania Polimerów koncernu LANXESS w niemieckim Leverkusen. „Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci fizyka polimerowa wypracowała szereg metod umożliwiających opisywanie właściwości wyrobów gumowych poprzez analizę struktury cząsteczkowej poszczególnych ich elementów. W znacznym stopniu przyczynił się do tego koncern LANXESS - dostawca i producent wyrobów z kauczuku dysponujący istotnym doświadczeniem badawczym. Nie tylko korzystamy z naszej wiedzy wewnętrznie, na potrzeby dalszych prac rozwojowych nad naszymi własnymi wyrobami z kauczuku, ale także z przyjemnością dzielimy się nią z całą branżą”, dodaje prof. Wrana. „W ten sposób nie tylko dokonujemy pomiarów, ale także wyraźnie postrzegamy siebie jako specjalistów od rozwiązywania problemów, dzięki fizyce polimerowej pomagając klientom stawiać czoło trudnościom”.

Centrum Badania Polimerów mieści się w mającym długą historię budynku K10 na terenie Chempark Leverkusen. Klientami Centrum są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży gumowej, które zlecają zespołowi prowadzonemu przez prof. Wranę produkcję i badania próbek materiałów. Sprzęt, jakim zespół dysponuje w laboratorium, jest imponujący. W skład zaplecza sprzętowego wchodzi szereg mieszalników do produkcji mieszanek testowych na skalę laboratoryjną (85 mililitrów) i techniczną (90 litrów), a także formy i wytłaczarki do ciśnieniowego wytłaczania próbek. Możliwe jest także przeprowadzenie procesu wulkanizacji urządzeniem reologicznym MDR lub urządzeniem do analizy gumy (RPA). W zasobach laboratorium znajdują się również substancje chemiczne do produkcji mieszanek.

Do bardziej złożonych metod stosowanych przez Laboratorium w badaniach polimerów należy tworzenie krzywych głównych na potrzeby charakterystyki dynamiki próbek gumy – i to w okresie nawet dwóch stuleci. Umożliwia to uzyskanie wiarygodnych danych dotyczących np. rozkładu masy cząsteczkowej, struktury rozgałęzienia i gęstości usieciowania polimeru. Tę ostatnią właściwość można w Leverkusen oceniać także poprzez obserwację nieliniowego naprężenia i wydłużenia substancji wulkanizacyjnych przy zastosowaniu najnowocześniejszych procesów modelowania. Dzięki pomiarom np. charakterystyki amplitudowej dynamicznych współczynników sprężystości poprzecznej i elastyczności fizycy w koncernie LANXESS mogą przeprowadzać oceny charakteru interakcji wypełniacz-wypełniacz i wypełniacz-polimer w gumie, co pozostaje w związku z m.in. rozkładem wypełniacza w formie.

Wszystkie etapy przygotowawcze i pomiarowe można śledzić w Internecie za pośrednictwem zaawansowanego systemu zarządzania informacją laboratoryjną. Ścisła współpraca poszczególnych oddziałów pionu Innowacji i Technologii umożliwia produkcję próbek materiałów np. w Chinach, a następnie ich badanie w Leverkusen i odwrotnie – wszędzie tam, gdzie są dostępne odpowiednie środki. W ten sposób zlecenia realizowane są szybko. Eksperci koncernu LANXESS pomagają ponadto klientom przy ocenie i interpretacji wyników oraz przy dalszych celowych pracach rozwojowych w oparciu o bieżące ustalenia naukowe. „Ciężko pracowaliśmy i nadal pracujemy na to, aby branża postrzegała nas jako specjalistów od rozwiązywania problemów”, mówi prof. Wrana. „Wierzymy, że w pionie Innowacji i Technologii koncernu LANXESS możemy w jeszcze większym stopniu przyczynić się do ulepszania właściwości gumy. Jesteśmy gotowi na każde nowe wyzwanie!


LANXESS jest wiodącym producentem specjalistycznych środków chemicznych. W 2012 roku spółka osiągnęła sprzedaż w wysokości 9,1 miliarda euro. Obecnie zatrudnia około 17.400 pracowników w 31 krajach i jest reprezentowana przez 50 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Podstawowym przedmiotem działalności firmy LANXESS jest rozwój, produkcja i dystrybucja tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych, półproduktów i specjalistycznych substancji chemicznych. Spółka LANXESS należy do indeksów Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World oraz FTSE4Good.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wypowiedzi dotyczące przyszłości oparte na aktualnych założeniach i prognozach Zarządu spółki LANXESS AG. Różne znane i nieznane zagrożenia, niewiadome i inne czynniki mogą przyczynić się do powstania znacznych różnic pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem i osiągnięciami spółki a podanymi tutaj przewidywaniami. Spółka nie bierze odpowiedzialności za uaktualnianie stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych zdarzeń lub rozwoju sytuacji.

Źródło: Go Ahead Communications