Nagroda Frost & Sullivan za żywice dla powłok ochronnych dla BASF

2013-10-28

Firma konsultingowa Frost & Sullivan przyznała firmie BASF nagrodę w kategorii Product Line Strategy Leadership 2013 na podstawie najnowszych badań europejskich w zakresie sprzedaży żywic na rynku powłok ochronnych. Nagroda przyznawana jest za to w jakim stopniu linia produktów spełnia podstawowe wymagania klientów, powstałą wartość dodaną i wzrost udziału w rynku.

Przeprowadzenie przez firmę BASF strategicznych przejęć przyczyniło się do poprawienia oferty surowców i otwarło dostęp do wielu ważnych technologii.

Ze względu na nasze połączone know-how w dziedzinie żywic, pigmentów i dodatków, jesteśmy w stanie obsługiwać naszych klientów w zakresie formulacji i przetwarzania” – powiedział Ulf Neidlein, wiceprezes działu Business Management Resins & Additives Europe. „Dzięki temu postrzegani jesteśmy jako dostawca kompletnych rozwiązań dla powłok, a nie tylko jako producent surowców chemicznych.”

Obecne podejście firmy BASF do poszerzenia oferty produktów opiera się na trendach rynkowych. „Na rynku utrzymuje się tendencja odchodzenia od powłok wysoko-rozpuszczalnikowych, a firma BASF wspiera te zmiany zastępując żywice alkidowe dyspersjami akrylowymi” – skomentował Roland Heinze, analityk Frost & Sullivan. „Firma w jak największym stopniu zamierza zastąpić pozostałe technologie tradycyjne rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska w celu wyprzedzania potrzeb rynkowych.

Obszerne portfolio surowców dla powłok firmy BASF przekłada się na szeroki zakres zastosowań – nie tylko w dziedzinie powłok ochronnych, ale również dla branży drukarskiej, opakowań, meblarskiej, podłogowej, samochodowej i pozostałych.

Nagrody „Best Practices Frost & Sullivan” przyznawane są firmom na różnych rynkach regionalnych i globalnych za uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz wysokich wyników w obszarach takich, jak przywództwo, innowacje technologiczne, obsługa klienta i strategiczny rozwój produktów.

Więcej informacji pod adresem: www.dispersions-pigments.basf.com

Źródło: BASF