Opracowywanie procesów technologicznych w zakresie zmiany surowca.

2013-09-02

Firma BASF podjęła się nowej inicjatywy – po raz pierwszy sponsoruje profesurę juniorską na Uniwersytecie w Kaiserslautern. Profesor Junior dr inż. Jakob Burger opracowuje nowe metody oceny w Katedrze Termodynamiki.

1 czerwca 2013 roku na Uniwersytecie w Kaiserslautern uruchomiono procedurę nadania nowej profesury juniorskiej w zakresie „Opracowywania procesów technologicznych oraz zmiany surowca”. Wraz z dwoma pozostałymi profesurami juniorskimi, prace badawczo-naukowe prowadzone będą pod opieką prof. dra inż. Hansa Hasse w Katedrze Termodynamiki. Etat dla naukowca sponsorowany będzie przez firmę BASF przez okres sześciu lat.

Dr inż. Jakob Burger, jako Junior Profesor w dziedzinie opracowywania procesów technologicznych oraz zmiany surowca bada narzędzia do opracowywania innowacyjnych procesów, które wykorzystują alternatywne surowce. Celem badań jest odnalezienie sposobów uzupełniania i stopniowego zastępowania ropy naftowej jako głównej podstawy dla produkcji chemicznej. Jego badania dotyczą opracowania specjalnych metod oceny nowych procesów na wczesnym etapie. Metody oceniania są bardzo ważne w przemyśle chemicznym w świetle rosnącego zróżnicowania surowców. Konkretne przykłady są również wykorzystywane do wykazania w jaki sposób mogą zostać zaprojektowane procesy produkcji opierające się na alternatywnych surowcach.

Dofinansowując takie działania, chcemy wspierać niezależne prace badawcze prowadzone przez młodych, kreatywnych naukowców na bardzo ważnym polu” – tłumaczy dr. Gerd Haderlein, szef zespołu badawczego w wydziale BASF Process Technology.

Inicjatywa jest odzwierciedleniem tego, że firma BASF wykracza poza funkcjonujące modele kooperacji badawczych, które zazwyczaj realizowane są w ramach dość ograniczonego zagadnienia z określonymi etapami”.

W szczególności wzrośnie znaczenie tzw. chemii C1, gdyż pozwala na wytwarzanie ważnych półproduktów z gazu ziemnego lub biogazu za pośrednictwem metanolu” – wyjaśnia profesor junior Jakob Burger. „Do oceny alternatywnych procesów, konieczne jest wiarygodne ustalenie równowagi reakcji chemicznych i kinetyk. Katedra Termodynamiki na Uniwersytecie w Kaiserslautern posiada doskonałą wiedzę na ten temat.”

Kwestie technologiczne o rosnącym znaczeniu.
Projekty związane ze zmianami surowców są jednymi z ważniejszych kwestii technologicznych dla systemu badań BASF Verbund. Tutaj eksperci BASF prowadzą badania nad procesami wykorzystującymi alternatywne surowce oraz dokonują oceny tych procesów pod kątem technologicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Olefiny i aromaty, które produkowane są przede wszystkim w drodze krakingu parowego i reformingu benzyny ciężkiej (ropa naftowa), są obecnie najważniejszymi półproduktami dla większości łańcuchów wartości w przemyśle chemicznym.

Gaz ziemny jest już teraz używany jako surowiec w szerokim zakresie zastosowań. Jednakże źródła odnawialne wykorzystywane były do tej pory do wytwarzania produktów na potrzeby pojedynczych zastosowań. W zasadzie, w przypadku określonych zastosowań, CO2 może uzupełniać ofertę surowców. Niemniej jednak właściwości termodynamiczne tego związku wymagają dużej ilości energii dla każdej reakcji, na przykład w postaci wodoru.

Źródło: BASF