Perspektywy polskiej chemii oczami ekspertów

2013-10-22

26 listopada br. w Warszawie odbędzie się „Polish Chemical Forum”, którego organizatorami są: Executive Club i Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Pakiet klimatyczny, nierównomierny rozwój polskiego sektora chemicznego, polityka energetyczna Unii Europejskiej - to tylko niektóre tematy poruszane podczas debaty. Dyskusji o perspektywach polskiego przemysłu towarzyszyć będzie rozdanie prestiżowych nagród dla najlepszych przedsiębiorstw z branży chemicznej.

Pomimo wzrostu dynamiki rozwoju sektora chemicznego, która w 2011 roku wyniosła 13,9%, polski przemysł chemiczny nadal zmaga się z wieloma problemami. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, poszczególne gałęzie przemysłu chemicznego nie rozwijają się równomiernie. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw produkujących wyroby chemiczne oraz z tworzyw sztucznych uległa zdecydowanej poprawie, natomiast wyniki finansowe branży farmaceutycznej wykazują tendencję zniżkową.

Istotnym aspektem pozostaje również trwająca od kilku miesięcy dyskusja o polityce klimatycznej. Unia Europejska przeforsowała projekt potocznie nazywany 3x20, zakładający ograniczenie emisji gazów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności oraz zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania wynikające z ograniczeń narzucanych przez instytucje międzynarodowe, będzie jednym z tematów poruszanych na organizowanym przez Executive Club „Polish Chemical Forum”, gdzie liderzy polskiego przemysłu po raz kolejny przedstawią aktualną sytuację polskiego sektora chemicznego na tle trendów międzynarodowych.

W debacie wokół wyzwań i szans dla polskiej chemii wezmą udział m.in.: Jerzy Majchrzak – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, Tomasz Kalwat – Prezes Zarządu Synthos, Marek Jagieła – Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej i Tworzyw Sztucznych w BASF Polska oraz dr inż. Cezary Możeński– Dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych Puławy.

Uczestnicy wydarzenia wspólnie z przedstawicielami wysokiego szczebla administracji rządowej będą mieli również okazję dyskutować o wpływie państwa na rozwój przemysłu, sposobach finansowania inwestycji oraz konsolidacji w sektorze chemicznym.

Organizatorzy przedstawią także praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw chemicznych. Podczas sesji case study osiągnięcia i specyfikę polskiej firmy z sektora chemicznego zaprezentuje Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu Grupy Chemicznej Ciech. Zwieńczeniem Forum będzie gala Polish Chemical Awards, na której zostaną przyznane nagrody m.in. w kategoriach: inwestycja roku, lider innowacji roku czy produkt roku.

Patronat honorowy nad Polish Chemical Forum objęło Ministerstwo Skarbu Państwa. Partnerami wydarzenia są m.in: PwC, Ciech, Lotos, Synthos, Enea, BASF, Bank Gospodarstwa Krajowego, Dow oraz Nord.

***
EXECUTIVE CLUB to prestiżowe forum kadry menedżerskiej, którego celem jest integracja środowisk biznesowych i umożliwienie ich członkom identyfikacji wspólnych celów i zainteresowań.
Jako jedna z pierwszych tego typu organizacji w Polsce, Executive Club łączy ludzi związanych
z szerokim wachlarzem branż i sektorów gospodarki. Na czele Executive Club stoi Prezes Beata Radomska W skład zarządu wchodzą m.in: Katarzyna Bandyra, Partner Cigno Consulting Sp z o.o., Marek Michałowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex, a także Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź.
Misją Executive Club jest stworzenie elitarnego Klubu, skupiającego przedstawicieli świata biznesu, którzy będą mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń biznesowych, nawiązania nowych kontaktów oraz podejmowania wspólnych inicjatyw biznesowych.
Więcej na stronie: Executive Club

Źródło: Procontent Communication