Przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce

2000-08-11

Stan ogólny przemysłu tworzyw sztucznych Przemysł chemiczny w Polsce

Polski przemysł chemiczny jest ważną gałęzią gospodarki. W ostatnich latach udział sprzedaży tego przemysłu osiągnął wskaźnik ok. 9,5% wartości sprzedaży całego przemysłu. Statystyka państwowa w Polsce zalicza przetwórstwo tworzyw sztucznych do dziedzin przemysłu chemicznego. Poniżej podstawowe dane dotyczące potencjału polskiego przemysłu chemicznego:
Uwaga: dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 5 osób.
Sprzedaż ogółem:
rok 1997      9.644,1 mln $
rok 1998      10.017,4 mln $
Zatrudnienie
rok 1997      226.000
rok 1998      227.000
Eksport
rok 1997      2.782,2 mln $
rok 1998      1.943,8 mln $ (okres I - IX’98)
Import
rok 1997      7.296,7 mln $
rok 1998      5.976,8 mln $ (okres I - IX’98)
Produkcja polskiego przemysłu chemicznego stanowi ok. 0,64% światowej produkcji chemicznej, przy czym Polska zajmuje 0,22% powierzchni świata i liczy 0,67% liczby jego mieszkańców.
W polskim przemyśle chemicznym po udanych latach 1995 -1997, ostatni okres przebiega pod znakiem dekoniunktury. Kłopoty te jednak nie dotyczą branż związanych bezpośrednio z przetwórstwem tworzyw sztucznych.
Źródło: GUS/PIPC
Produkcja polimerów
W Polsce produkcją tworzyw sztucznych zajmuje się szereg firm, w tym większe wymienione poniżej:
- Polski Koncern Naftowy (d. MZRiP Petrochemia Płock) - polietylen o małej gęstości i polipropylen
- Anwil S.A., Włocławek - polichlorek winylu
- Z.A. Tarnów - polichlorek winylu, poliamid 6, polioksometylen, politetrafluoroetylen, inne termoplasty
- Firma Chemiczna Dwory, Oświęcim - polistyren i polichlorek winylu
- Zakłady Chemiczne Blachownia, Kędzierzyn Koźle - polietylen małej gęstości
- Organika Zachem, Bydgoszcz - poliuretany
- Elana S.A., Toruń - poliestry, w tym PET
- Organika Sarzyna - żywice epoksydowe i poliestrowe
- Stilon S.A., Gorzów - poliamid 6
- ZTS Pustków ERG - żywice melaminowe, poliestrowe i fenolowe, tłoczywa
Firmy te zbudowane przed kilkunastu lub kilkudziesięciu laty, w zdecydowanej większości (poza Elaną i Stilonem) opierają się na polskim kapitale. W dziedzinie zaopatrzenia polskiego rynku w surowce tworzywowe od szeregu lat nie następują żadne inwestycje. Przyrosty produkcji poszczególnych polimerów wynikają jedynie z modernizacji i zwiększania mocy istniejących linii produkcyjnych.
Bilanse polimerów
Polskie przetwórstwo tworzyw sztucznych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż przemysłu. Jak pokazał opis w poprzednim punkcie produkcja polimerów rozwija się w Polsce niemrawo i zdecydowanie nie nadąża za wzrostem zapotrzebowania na tworzywa sztuczne.
Pogłębia się i ma charakter tendencji stałej deficyt w handlu tworzywami sztucznymi w formach podstawowych. Import w ujęciu wartościowym wyniósł w roku 1998 - 950 mln $ przy eksporcie o wartości niespełna 165 mln.


Wskaźniki ekonomiczne
Urząd statystyczny łączy dane branży przetwórstwa tworzyw sztucznych z przemysłem gumowym, co utrudnia analizę danych statystycznych.
Łączna wartość sprzedaży w roku 1998 tych dwu branż to:
3.632,1 mln USD, (3140,7 w 1997)
tj. 3,4% wartości sprzedaży przemysłu ogółem (3,1% w ’97)
zatrudnienie 100 tys. osób (91 tys.) tj. 3,2% (2,9%) zatrudnienia w polskim przemyśle ogółem.
Wskaźniki rentowności nieco spadły w roku 1999, lecz i tak pozostają wysokie w porównaniu z danymi przemysłu:
wskaźnik rentowności obrotu brutto - przetwórstwo tworzyw i gumy 7,6% (8,1% w ’97) przemysł - 2,6% (4,2%),
wskaźnik rentowności obrotu netto - 5,5% (5,6%) przemysł - 1,2% (2,3%)
Według danych za okres styczeń - wrzesień 1998 rentowność netto w dziale Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych wyniosła 6,4%, brutto - 8,8%.
Wskaźnik kosztów z całokształtu działalności - 91,3%.
Struktura kosztów z tego okresu w przetwórstwie tworzyw kształtowała się następująco: materiały i energia - 62,6%, usługi obce - 9,4%, wynagrodzenia 12,3%, świadczenia na rzecz pracowników - 5,8%, amortyzacja - 5,4%, pozostałe - 4,5%. (Źródło: GUS)
Szacuje się, że wartość produkcji polskiego przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych wynosi ok. 2,5 - 2,8 mld USD. Eksport produktów z tworzyw sztucznych przy zastrzeżeniu, iż chodzi wyłącznie o wyroby opisane w kategoriach PCN jako wyroby z tworzyw sztucznych tj. nie ujmujące elementów z tworzyw zawartych w innych wyrobach, jako opakowania, elementy samochodów czy innych urządzeń lub tym podobne, szacowany jest na 400 - 500 mln USD. Import przy zastrzeżeniach jak wyżej, to ok. 1,5 mld USD. Import jak i deficyt w handlu wyrobami z tworzyw sztucznych ma stała tendencję wzrostową co najmniej od początku lat dziewiećdziesiątych.


  • Chemia

    Gość: Darek | 2008-04-23 11:23:32

    Wygląda na to, że chemia to dobry interes.

Dodaj komentarz


Aktualności

2018-04-26 09:17:09 | Komentarze: 0

Maszyna bandująca Strapack - Akebono OB-360 od ScanPack - idealne rozwiązanie do wykorzystania w drukarniach!

Przeglądając ofertę firmy ScanPack, jednego z czołowych dostawców wysokiej jakości maszyn pakujących, narzędzi oraz materiałów i systemów opakowaniowych, na uwagę zasługuje maszyna wszechstronnego zastosowania - Akebono OB-360. Jest to idealna propozycja i rozwiązanie dla drukarni, umożliwiające bandowanie delikatnych opakowań, ulotek, czy wizytówek taśmą foliową lub papierową z warstwą zgrzewalną PE.

Nowa linia tacek do sushi

Marnotrawstwo w firmie? Jest na to sposób

Targi SyMas i Maintenance – trwa rejestracja odwiedzających

Szklane preludium dla Stonehenge

Ahold w Holandii wymienia czynnik chłodniczy

Targi SyMas i Maintenance już wkrótce w Krakowie.

General Electric Industrial Solutions Polska: Bezpieczeństwo, innowacyjność, produktywność

Ruszyła rejestracja odwiedzających na Targi SyMas i Maintenance

Sukces materiałów Ikonos na Festiwalu Druku 2014