Rapid Prototyping: 15% wzrostu na świecie

2006-06-18

Rapid Protoyping to technologia rozwojowa na świecie. Rynek maszyn, produktów i procesów z nią związanych osiagnął w 2005 roku wzrost na poziomie 15%. Miał on wartość 809 mln USD (647 mln EURO).

Sprzedaż samych tzw drukarek 3D wzrosła w zeszłym roku o 35%. Analizę rynku tej technologii przedstawił w swoim sprawozdaniu ekspert przemysłowy Terry Wohlers -"Wohlers Report 2006" (www.wohlersassociates.com).

Technologia Rapid Prototyping pozwala w szybki sposób wykonać prototyp projektowanego wyrobu w celu oceny właściwości użytkowych i funkcjonalnych przed wdrożeniem wyrobu do produkcji. Elastyczne systemy wytwarzania obejmują koncepcje wysoko zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, opierających się na technologiach: elastycznej automatyzacji, technologii grupowej, obrabiarkach CNC, automatycznym podawaniu materiału, komputerowym sterowaniu maszynami i systemami podającymi.

Technologia Rapid Prototyping służy do szybkiego wykonywania modeli fizycznych na podstawie modeli CAD 3D. Metody RP zalicza się do metod przyrostowych, co oznacza, że model budowany jest poprzez nakładanie kolejnych warstw materiału. Metoda ta nie ma praktycznie ograniczeń jeżeli chodzi o stopień skomplikowania kształtów modelu oraz charakteryzuje się krótkim czasem wykonania modelu fizycznego. Typowymi obszarami zastosowania technik RP są: design i stylizacja wizualna, badania i ocena rozwiązań konstrukcyjnych, ocena procesów montażu, wielofunkcyjne modele stosowane w odlewnictwie. Rapid Prototyping - Przeniesienie fazy analizy i weryfikacji do wcześniejszych etapów życia wyrobu pozwala skrócić czas przygotowania produkcji.

Każda firma wytwarzająca jakieś mniej lub bardziej skomplikowane podzespoły podczas projektowania i wdrożenia chce wyeliminować jak najwięcej błędów konstrukcyjnych, projektowych, naprzeciwko temu wychodzi technologia Rapid Prototyping. RP pozwala budować modele z tworzyw sztucznych lub innych materiałów, dzięki czemu możliwe jest dokładnie przeanalizowanie modelu, przemierzenie ew. wprowadzenie zmian w rysunkach, dokumentacji 3D. Dzięki tej metodzie firmy produkujące elementy na wtryskarkach mogą zobaczyć fizycznie model, zanim zaczną robić formę wtryskową, obniża to koszty oraz ryzyko pomyłki w tworzeniu modelu komputerowego. Często metoda ta jest również używana w tzw. Revers Engineering.

Punktem wyjścia procesu budowy modelu jest bryłowy projekt wyrobu, zwany modelem wirtualnym. W dowolnym programie CAD przygotowuje się plik, zapisując go w formacie .stl. Następnie przy użyciu dedykowanego dla aparatury SLA programu 3DLightyear przygotowuje sie proces stereolitograficzny - określenie parametrów platformy roboczej, weryfikacja poprawności pliku .stl, edycja podpór, generowanie i transfer plików wyjściowych dla SLA. Zasada metody stereolitografi laserowej polega na warstwowym utwardzaniu żywicy epoksydowej za pomocą wiązki światła ultrafioletowego, generowanego przez laser małej mocy. Po wykonaniu wszystkich warstw składających się na bryłę, model wyjmuje się z komory roboczej i poddaje obróbce wykończeniowej. Polega ona na usunięciu struktur podpierających, a następnie na mechanicznym obrobieniu niektórych powierzchni. Żywice stereolitograficzne są łatwo obrabialne, można je również kleić, szpachlować i lakierować. Klejenie odbywa się przy pomocy ciekłej żywicy tego samego typu, którą następnie utwardza się przez naświetlanie UV.


Zasada działania technologii stereolitografii

Zasada działania drukarek 3D polega na nakładaniu warstw proszku tworzywa a następnie utwardzania poszczególnych punktów promieniem lasera, następnie stół się obniża i kolejna warstwa jest drukowana. Większość technologii szybkiego prototypowania wykorzystuje zasadę dodawania materiału w trakcie budowy obiektu, w przeciwieństwie do tradycyjnych procesów obróbki, kiedy materiał jest usuwany. Jedną z najpopularniejszych technologii jest stereolitografia.


Przykład modelu wykonanego drukarką 3D

Szybkie Tworzenie Form i Narzędzi (Rapid Tooling) stanowi etap kolejny - z pojedynczego obiektu, najczęściej wytworzonego w procesie szybkiego prototypowania, można szybko wykonać całą serię podobnych obiektów. Technologie powielania prototypów to między innymi technologia form silikonowych do odlewania próżniowego, technologia wykonywania skorup gniazd form wtryskowych z naparowanego metalu oraz technologia gniazd form z żywicy epoksydowej. Wszystkie te technologie mogą służyć do wytwarzania serii produktów z tworzyw sztucznych - poliuretanów bądź tworzyw termoplastycznych, ale możliwe jest także zastosowanie prototypów z materiału podobnego do wosku jako wzorców w odlewaniu metodą traconego rdzenia.

Źródło:
, www.camt.pl
Aktualności

2020-05-25 15:40:30 | Komentarze: 0

ML Polyolefins prezentuje GRAYFIN PPH 30 – ciemnoszary recyklat PCR

Firma ML do swojej oferty wprowadza gamę produktów z serii GRAYFIN o wskaźniku MFI do 30. Ciemnoszary recyklat jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy poszukują polipropylenu wtryskowego o wysokim płynięciu, z odpadów pokonsumpcyjnych. Wraz z premierą tego produktu firma prezentuje nową, odświeżoną ofertę.

ML Polyolefins poszerzają ofertę o recyklaty PCR

Illy stawia na naważarki od Ishida

Inspekcja x-ray: Jaki system wybrać do pakowania dnej żywności?

Maszyna bandująca Strapack - Akebono OB-360 od ScanPack - idealne rozwiązanie do wykorzystania w drukarniach!

Nowa linia tacek do sushi

Marnotrawstwo w firmie? Jest na to sposób

Targi SyMas i Maintenance – trwa rejestracja odwiedzających

Szklane preludium dla Stonehenge

Ahold w Holandii wymienia czynnik chłodniczy