Spotkanie "Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce 2013"

2013-05-13

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez PlasticsEurope Polska spotkanie prasowe pt. "Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce 2013", które odbędzie się w dniu 20 maja (poniedziałek) w godz. 11:00 - 12:00 w Warszawie, ul. Trębacka 4 (budynek KIG)

PlasticsEurope
Spotkanie to poświęcone będzie prezentacji aktualnych danych na temat przemysłu i jego roli w gospodarce w Polsce i Europie, z uwzględnieniem innowacyjnej roli tworzyw sztucznych w rozwoju technologicznym.

Program ramowy spotkania prasowego w dniu 20 maja 2013:

Rejestracja, powitanie - 10 minut
„Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce 2013” - 25 minut
Prezentacja Kazimierza Borkowskiego, Dyrektora Fundacji PlasticsEurope Polska
Innowacyjne tworzywa sztuczne – motorem rozwoju gospodarczego - 15 minut
Prezentacja Piotra Kwietnia, Przewodniczącego Rady Fundacji PlasticsEurope Polska
Pytania i odpowiedzi - 15 minut

Informacje dodatkowe:

Plan prezentacji „Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce 2013”

- Aktualne dane na temat przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy
1. Światowa produkcja tworzyw sztucznych – wielkość, podział na regiony
2. Wskaźniki produkcji w sektorze tworzyw sztucznych i w branżach powiązanych - Polska, Europa
3. Segmenty zastosowań – Polska, Europa
4. Wielkości zużycia tworzyw – Polska, Europa
5. Bilans handlu zagranicznego wraz z dynamiką na przestrzeni kilku ostatnich lat, główni partnerzy Polski
6. Produkcja tworzyw sztucznych w Polsce

- Znaczenie branży dla polskie gospodarki
1. Struktura przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce – firmy, zatrudnienie
2. Porównanie wskaźników z branżami powiązanymi
3. Inwestycje w branży
4. Zużycie per capita – PL versus Europa plus prognoza
5. Podsumowanie – szanse, zagrożenia
6. Mega - trendy

- Innowacyjne tworzywa sztuczne – motorem rozwoju gospodarczego
Prezentacja pokazująca rozwój tworzyw sztucznych, ich innowacyjność i rolę w rozwoju nowoczesnych technologii

Udział należy potwierdzić do dnia 16 maja.Gospodarzem spotkania będzie Fundacja PlasticsEurope Polska – organizacja reprezentująca przemysł tworzyw sztucznych w Polsce oraz zaproszeni eksperci z branży

Prowadzenie: Bartłomiej Mayer

Źródło: www.plasticseurope.pl