Ważna rola dozowania w przetwórstwie tworzyw

2004-10-13

Tworzywa polimerowe, takie jak kompozyty, mieszaniny i inne otrzymywane w procesach przetwórstwa (wytłaczanie, wtryskiwanie), stanowią dynamicznie rozwijającą się dziedzinę przemysłu tworzywowego. Efektywność wytwarzania mieszanin i kompozytów polimerowych zależy m.in. od skuteczności dozowania i mieszania składników.

Przetwórcy tworzyw interesują się dozowaniem i dozownikami przede wszystkim ze względu na:
• możliwość barwienia, modyfikowania i napełniania tworzyw bezpośrednio u przetwórcy;
• stosowanie centralnych układów zasilania tworzywem (sieci pneumatyczne, silosy);
• stosowanie w przetwórstwie tworzyw kolorystycznie neutralnych (zmniejszenie ilości tworzyw barwionych w masie);
• wysoką podaż podatnych na przetwórstwo środków pomocniczych, takich jak mikrogranulaty, monokoncentraty, przedmieszki – koncentraty (masterbach) itp.;
• wzrost wymagań rynkowych i elastyczność produkcji;
• dostępność na rynku wolumetrycznych i grawimetrycznych układów dozujących.

Charakterystyka przetwórstwa tworzyw najczęściej dotyczy: produkcji tworzyw, ich zużycia, a także opisów przetwórstwa obejmujących: metody przetwórstwa, maszyny przetwórcze i narzędzia przetwórcze. Ważną rolą dozowania w przetwórstwie tworzyw jest uzupełnianie lub zastępowanie operacji mieszania, a dobór właściwego sposobu dozowania zależy od wielu czynników materiałowych i procesowych, w tym przede wszystkim od wymaganej równomierności dozowania.

W tabeli 1 zestawiono najczęściej wykorzystywane w przetwórstwie dozowniki. Dodatkowo wyszczególniono czynniki konstrukcyjne (kolor zielony), procesowe (kolor czerwony) oraz materiałowe (kolor czarny) mające wpływ na równomierność dozowania, zamieszczono również podstawowe zastosowania.

Równomierność dozowania oprócz uwarunkowań materiałowych ma znaczenie ekonomiczne, gdyż materiały dodatkowe, takie jak: barwniki, porofory, uniepalniacze i inne środki pomocnicze, są najczęściej kilkakrotnie droższe od tworzyw podstawowych. Analiza stanu techniki w obszarze dozowania wskazuje na powszechne stosowanie jako dozowników układów ślimakowych. Popularność tego typu urządzeń wynika głównie z osiągniętego dzięki konstrukcji dozowników ślimakowych kompromisu pomiędzy kosztami układu dozującego, a możliwą do uzyskania równomiernością dozowania oraz łatwością łączenia z układami zasilającymi maszyn przetwórczych.

Tabela 1. Zestawienie typów i sposobów dozowania materiałów sypkich ( kliknij, zobacz powiększenie )


LITERATURA:
[1] BIELIŃSKI M., BURZYŃSKI P.: Dozowanie w przetwórstwie tworzyw, Polimery 4. 2004, s. 275–282.
[2] Inżynieria i Aparatura Chemiczna – nr 3 s, wydanie specjalne 2003.
[3) OBERTYŃSKI A.: Przenośniki, PWT, Warszawa 1961.
[4] SIKORA R.: Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 1993.
Źródło: Tworzywa Sztuczne i Chemia nr 5/2004 zobacz więcej

Źródło: mgr inż. Paweł Burzyński - Katedra Techniki Tworzyw WM ATR Bydgoszcz  • Myślałem...

    Gość: Chemik | 2008-04-23 11:23:32

    Myślałem, że przeczytam coś ciekawego o dozowaniu barwników, a tu piszą coś na temat PIASKU!!! Moje gratulacje.

Dodaj komentarz