Wykorzystanie tworzyw w medycynie

2007-01-03

Według amerykańskiej grupy badawczej BCC Research (Norwalk, Connecticut/USA; www.bccresearch.com) wielkość rynku amerykańskiego specjalistycznych tworzyw wykorzystywanych w medycynie osiągnie wartość 1.5 mln ton w roku 2011.

Pod koniec 2006 roku wielkość tego rynku wyniosła około 1.22 mln ton. Rocznie rynek tych tworzyw wzrasta w tempie 4.4%. W swoim najnowszym sprawozdaniu pt.: „Medical Plastics” Grupa badawcza BCC Research przedstawiła udziały poszczególnych tworzyw na rynku materiałów tworzywowych wykorzystywanych w medycynie. Analitycy zauważyli między innymi dynamiczny wzrost wykorzystania termoplastycznych elastomerów w medycynie. Tempo wzrostu wykorzystania tych tworzyw w USA wynosi 5.7% rocznie.

Dzięki fizjologicznej objętości prawie wszystkich polimerów i możliwości ich stosowania w styczności z organizmem żywym, i to nie tylko w krótkotrwałych kontaktach, ale i na stałe (wszczepy – endoprotezy) zastosowanie tworzyw sztucznych w medycynie jest szerokie.

Specjalną pozycję zajmują włókna sztuczne z medycynie. Zagadnienie odczynów tkankowych na wszczepione tworzywa, a zwłaszcza ich biodegradacja i możliwość pobudzenia procesu nowotworowego jest obecnie przedmiotem wszechstronnych badań. Na razie nie ma przeciwwskazań stosowania tworzyw sztucznych w medycynie w przypadkach dających konkretne korzyści. Pozaustrojowe stosowanie tworzyw sztucznych w medycynie nie budzi zastrzeżeń, ale i tutaj niezbędne jest współdziałanie chemika z lekarzem, aby uzyskać optymalne rozwiązanie.

Najszersze zastosowanie osiągnęły strzykawki jednorazowego użytku wytwarzane np. z polipropylenu. Cewniki, dreny, a z najbardziej skomplikowanych wyrobów - sztuczna nerka wyrabiane są z polietylenu (rurki, cewniki), polichlorku winylu (rurki, naczynia), celofanu (folie półprzepuszczalne do dializy pozaustrojowej). W stomatologii stosuje się polimetakrylan metylu, w okulistyce - sztywne i elastyczne szkła kontaktowe, w chirurgii - nici (włókna w medycynie).

W farmacji tworzywa sztuczne stosuje się głównie jako materiał opakowaniowy; fiolki, tuby, a zwłaszcza popularne listki z pastylkami lub drażetkami umieszczonymi w gniazdkach uformowanych w folii PCW metodą termoformowania i zespolonej z folią aluminiową. Pastylkę wyciska się niszcząc folię aluminiową. Z tworzyw sztucznych wykonane są pojemniki ułatwiające dozowanie leku, np. kroplomierze. Z innych zastosowań tworzyw sztucznych w medycynie wymienić należy ortopedię, protetykę, chirurgię plastyczną, transport ciężko chorych (do tego celu służy płaski materac z folii PCW zawierający wewnątrz kluseczki styropianowe, nałożony na część ciała jako materac po usunięciu powietrza za pomocą pompki ssącej usztywnia się, formułując funkcjonalne nosze.

Źródło: