ZRÓB KROK W PRZYSZŁOŚĆ - KUPUJ ENERGIĘ NA GIEŁDZIE

2012-11-16

Jeśli prowadzisz nowoczesny biznes możesz oszczędzać pieniądze i energię, dzięki odpowiedniemu planowaniu zakupu energii. Skorzystaj z Zakupu Energii SPOT i nabywaj ją zgodnie z notowaniami na Towarowej Giełdzie Energii, co pozwoli na wymierne oszczędności Tobie i Twojej firmie.

Zakup Energii SPOT jest szczególnie polecany dla klientów zużywających rocznie powyżej 50 GWh, prognozujących dobowo-godzinowy pobór energii i daje możliwość zakupu pasma energii na czas trwania kontraktu i uzupełnienie profilu po cenach SPOT (Rynku Dnia Następnego) z Towarowej Giełdy Energii (Rynek Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A.).

Produkt ten skierowany jest do klientów chcących zdywersyfikować koszty zakupu energii lub obawiających się zmienności we własnym zapotrzebowaniu na energię oraz daje możliwość dokupienia w dowolnym momencie energii na rynku krótkim (SPOT), zgodnie z zapotrzebowaniem - warunkiem użytkowania jest posiadanie układu pomiarowego, który pozwala na godzinowe odczyty. Zakup energii na Giełdzie jest innowacyjnym rozwiązaniem na polskim i środkowo-europejskim rynku i pozwala zracjonalizować ilość i koszt zużywanej energii.

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) możliwy jest obrót energią elektryczną z dostawą w konkretnych godzinach następnej doby. Jednym z podstawowych celów RDN jest umożliwianie wstępnego zbilansowania pozycji kontraktowych polegającego na dopasowaniu wolumenu energii elektrycznej do zmieniającego się zapotrzebowania podmiotów rynku hurtowego. Na tym rynku kupowane i sprzedawane są wolumeny energii wynikające z różnicy pomiędzy dynamicznie zmieniającym się zapotrzebowaniem (zależnym np. od warunków pogodowych) a uprzednio zawartymi kontraktami. RDN pełni także ważną rolę w kreowaniu cen odniesienia energii elektrycznej dla pozostałych kontraktów zawieranych na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce.

Jak skorzystać z oferty:

Klient wspólnie z doradcą RWE analizuje profil zużycia energii elektrycznej i określa możliwe wahania produkcji występujące w ciągu roku. Podpisywany kontrakt ma charakter umowy ramowej. Określa on wszelkie warunki handlowe bez określania ceny, gdyż ta wynika z notowań Towarowej Giełdy Energii. Umowa określa poziom pasma, które kupuje klient oraz na jakich zasadach będą dokonywane zakupy na Rynku Dnia Następnego.

W trakcie trwania kontraktu Klient przesyła w dobie n-1 informacje na temat prognozowanego zużycia energii. RWE dysponując danymi produkcyjnymi może dodatkowo wspierać klienta w określaniu jego zapotrzebowania energetycznego. Na podstawie przedstawionej prognozy RWE rozlicza klienta zgodnie z cenami notowań TGE.

Więcej informacji znajdziesz na www.rwe.pl w zakładce ENERGIA DLA DUŻYCH FIRM

Źródło: opr. na podst. materiałów prasowych firmy