Wyniki wyszukiwania dla frazy: środki spieniające

Liczba znalezionych wiadomości: 8

 • 2010-07-07 | Komentarze: 0

  Powierzchnie o doskonałej jakości - Dwa nowe poliamidy do produkcji części z pianki metodą wtryskową

  Pomimo znacznych potencjalnych korzyści płynących z wykorzystywania pianek, nie zyskały one szerokiego zastosowania w metodzie wtryskowej. Jedną z przyczyn tego niepowodzenia była niska jakość powierzchni otrzymywanych części.

 • 2009-04-29 | Komentarze: 0

  Zachem będzie produkował o 2/3 więcej pianek

  Zakłady Chemiczne Zachem SA uruchomiły rozbudowaną wytwórnię pianek elastycznych, jednego z dwóch swoich najważniejszych produktów. Zwiększenie produkcji pianek to rezultat zakończonego właśnie II etapu modernizacji wytwórni. Było to możliwe dzięki zobowiązaniom podjętym przez Ciech w momencie zakupu Zachemu w 2006 r.

 • 2007-03-06 | Komentarze: 0

  Pianki polistyrenowe w budownictwie - struktura a właściwości

  Zakres przemysłowych zastosowań pianek polimerowych stale się rozszerza, obejmując przemysł samochodowy, lotniczy, meblowy, opakowaniowy oraz budownictwo mieszkalne i drogowe. Gdy w roku 1952 koncern BASF rozpoczął produkcję spienionego polistyrenu ekspandowanego (ang. Expanded Polystyren, w skrócie EPS), dopiero po upływie kilku lat konserwatywny i nieufny rynek materiałów budowlanych zaaceptował to nowe tworzywo, uznając jego zalety.

 • 2007-02-08 | Komentarze: 0

  Powłoki polipropylenowe Borcoat do rurociągów naftowych

  Firma Borealis opracowała innowacyjne tworzywa polipropylenowe (PP) Borcoat™, zapewniające izolację cieplną linii przesyłowych i wydobywczych rurociągu obsługującego znajdujące się na bardzo dużej głębokości pole naftowe Thunder Horse w Zatoce Meksykańskiej, z największą na świecie półzanurzalną platformą wydobywczą, eksploatowaną przez BP.

 • 2006-06-02 | Komentarze: 0

  Alkohole ZAT S.A. na medal

  ZAT S.A. zostały nagrodzone medalem X Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2006” w Kielcach za alkohole fluorowane (C3 - tetrafluoropropanol oraz C5 – oktafluoropentanol).

 • 2006-04-11 | Komentarze: 2

  Czym spieniać?

  Procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych wymagają stosowania różnorodnych dodatków w celu uzyskania produktów o żądanych własnościach. Jednym z takich dodatków są chemiczne i fizyczne środki spieniające, dzięki którym można otrzymać różnego typu pianki o szerokich zastosowaniach.

 • 2006-04-02 | Komentarze: 1

  Polimerowe struktury porowate

  Przeprowadzone badania wykazały, że odpady tworzyw sztucznych mogą stanowić nawet do 30% ogólnej ilości odpadów [1] pozostawianych na składowiskach. Właściwości tworzyw sztucznych, tj. odporność na czynniki środowiska i długi lub bardzo długi czas rozpadu, który np. w przypadku PET wynosi 370 lat, powodują, że coraz większe ilości materiałów polimerowych zalegają na wysypiskach nieczystości.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 0

  B9. ŚRODKI SPIENIAJĄCE (POROFORY)

  Chemiczne środki spieniające, najczęściej systemy egzotermiczne, są modyfikatorami, które przez chemiczne reakcje w wyższych temperaturach, przez rozpad organicznych lub nieorganicznych wiązań, wydzielają gazy i przez powinowactwo do polimeru tworzą strukturę pienistą.

Strona 1 z 1
 1