Wyniki wyszukiwania dla frazy: ZCh

Liczba znalezionych wiadomości: 94

 • 2009-10-02 | Komentarze: 0

  "POLICE" - harmonizują moce produkcyjne

  Zarząd Z. Ch. "POLICE" SA po szczegółowej analizie trendów rynkowych w przeszłości, aktualnej sytuacji rynkowej oraz faktycznego wykorzystania instalacji produkcyjnych w I półroczu 2009 roku podjął uchwałę o optymalizacji mocy produkcyjnych. Wstępne analizy w tym zakresie pozwalają na przyjęcie wzrostu wartości użytkowej Segmentu Nawozowego o 56 mln. zł.

 • 2009-09-08 | Komentarze: 0

  Ciech: Dobre wyniki operacyjne po pierwszym półroczu 2009 roku

  Grupa Chemiczna Ciech zamknęła I półrocze przychodami ze sprzedaży na poziomie 1,85 mld zł i wynikiem netto przekraczającym 35 mln zł. Mimo utrzymującej się dekoniunktury, zysk operacyjny (EBIT) w II kwartale wzrósł o 11 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, co po sześciu miesiącach dało w sumie 137 mln zł.

 • 2009-07-28 | Komentarze: 0

  Nowy zarząd ZCH Police widzi szanse uratowania zakładu

  Nowy prezes Zakładów Chemicznych w Policach Zbigniew Miklewicz widzi duże szanse na wyprowadzenie zakładu ze złej sytuacji finansowej i nie dopuszcza myśli o upadłości firmy. Planuje restrukturyzację, w tym redukcję zatrudnienia.

 • 2009-06-28 | Komentarze: 0

  "POLICE" - Walne i rezygnacja Prezesa Zarządu

  25 czerwca 2009 r. w Zakładach Chemicznych „POLICE” odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2008 rok. Po zakończeniu Walnego rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu złożył Ryszard Siwiec.

 • 2009-04-29 | Komentarze: 0

  Zachem będzie produkował o 2/3 więcej pianek

  Zakłady Chemiczne Zachem SA uruchomiły rozbudowaną wytwórnię pianek elastycznych, jednego z dwóch swoich najważniejszych produktów. Zwiększenie produkcji pianek to rezultat zakończonego właśnie II etapu modernizacji wytwórni. Było to możliwe dzięki zobowiązaniom podjętym przez Ciech w momencie zakupu Zachemu w 2006 r.

 • 2009-03-18 | Komentarze: 0

  Z.Ch. "POLICE" SA wyniki czwartego kwartału

  W czwartym kwartale Zakłady Chemiczne „POLICE” SA zanotowały ponad 310 mln zł straty netto przy przychodach w wysokości 218,8 mln zł. W efekcie policka Spółka po czterech kwartałach zrealizowała zysk na poziomie 30 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,4 mld zł.

 • 2008-10-22 | Komentarze: 0

  Police spodziewają się gorszych wyników z powodu sytuacji na świecie

  Światowy kryzys finansowy przekłada się na kondycję lokalnego rynku. Zarząd Zakładów Chemicznych „POLICE” SA monitoruje sytuację i przygotowuje plan przeciwdziałania.

 • 2008-10-05 | Komentarze: 0

  Police: umowa za 54,8 mln zł z Yara na sprzedaż amoniaku

  Zakłady Chemiczne Police zawarły z firmą Yara Switzerland Ltd umowę o wartości 54,80 mln zł na sprzedaż amoniaku.

 • 2008-08-21 | Komentarze: 0

  Nowa instalacja żywic poliestrowych w Organice-Sarzynie

  W należących do Ciech Zakładach Chemicznych Organika-Sarzyna uruchomiono nową instalację do produkcji żywic, która docelowo zapewni Spółce 60 mln zł dodatkowych przychodów rocznie.

 • 2008-08-13 | Komentarze: 0

  124 mln zysku Z. CH. "POLICE"

  Dwa kwartały 2008 przyniosły Z. Ch. „POLICE” SA bardzo dobre wyniki. Spółka zrealizowała 253 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokosci blisko 1,5 mld zł. Na tak dobre wyniki miała wpływ bardzo wysoka dynamika sprzeda0y nawozów, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym (+ 81,9%).

Strona 1 z 10
 1  2  3  4  5  6  ...  10   następna »