Wyniki wyszukiwania dla frazy: ZCh POLICE SA

Liczba znalezionych wiadomości: 38

 • 2009-07-28 | Komentarze: 0

  Nowy zarząd ZCH Police widzi szanse uratowania zakładu

  Nowy prezes Zakładów Chemicznych w Policach Zbigniew Miklewicz widzi duże szanse na wyprowadzenie zakładu ze złej sytuacji finansowej i nie dopuszcza myśli o upadłości firmy. Planuje restrukturyzację, w tym redukcję zatrudnienia.

 • 2009-06-28 | Komentarze: 0

  "POLICE" - Walne i rezygnacja Prezesa Zarządu

  25 czerwca 2009 r. w Zakładach Chemicznych „POLICE” odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2008 rok. Po zakończeniu Walnego rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu złożył Ryszard Siwiec.

 • 2009-03-18 | Komentarze: 0

  Z.Ch. "POLICE" SA wyniki czwartego kwartału

  W czwartym kwartale Zakłady Chemiczne „POLICE” SA zanotowały ponad 310 mln zł straty netto przy przychodach w wysokości 218,8 mln zł. W efekcie policka Spółka po czterech kwartałach zrealizowała zysk na poziomie 30 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,4 mld zł.

 • 2008-10-22 | Komentarze: 0

  Police spodziewają się gorszych wyników z powodu sytuacji na świecie

  Światowy kryzys finansowy przekłada się na kondycję lokalnego rynku. Zarząd Zakładów Chemicznych „POLICE” SA monitoruje sytuację i przygotowuje plan przeciwdziałania.

 • 2008-10-05 | Komentarze: 0

  Police: umowa za 54,8 mln zł z Yara na sprzedaż amoniaku

  Zakłady Chemiczne Police zawarły z firmą Yara Switzerland Ltd umowę o wartości 54,80 mln zł na sprzedaż amoniaku.

 • 2008-08-13 | Komentarze: 0

  124 mln zysku Z. CH. "POLICE"

  Dwa kwartały 2008 przyniosły Z. Ch. „POLICE” SA bardzo dobre wyniki. Spółka zrealizowała 253 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokosci blisko 1,5 mld zł. Na tak dobre wyniki miała wpływ bardzo wysoka dynamika sprzeda0y nawozów, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym (+ 81,9%).

 • 2008-07-15 | Komentarze: 0

  "POLICE" - Decyzje Rady Nadzorczej

  Arkadiusz Pawlak, dotychczasowy Prezes Zarządu Infraparku Police SA, został Wiceprezesem Zarządu Dyrektorem Strategii i Rozwoju Zakładów Chemicznych „POLICE” SA. Ponadto, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołano nowego członka Rady Nadzorczej.

 • 2008-06-06 | Komentarze: 0

  "POLICE" - Decyzje Rady Nadzorczej

  Rada Nadzorcza Zakładów Chemicznych „POLICE” SA zdecydowała podczas dzisiejszego (6 czerwca br) posiedzenia o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki – Dyrektora Strategii i Rozwoju Z.Ch. „POLICE” SA .

 • 2008-05-19 | Komentarze: 0

  "POLICE" - decyzje Rady Nadzorczej

  Rada nadzorcza Z.Ch. „POLICE” SA, która zebrała się w Policach 16 maja br., zdecydowała o zmianach w składzie Zarządu Z.Ch. „POLICE” SA. Podczas piątkowego posiedzenia przyjęła także, wniosek Zarządu w sprawie zmiany jednego z celów inwestycyjnych Spółki. Decyzja dotyczy inwestycji w Zakładzie Bieli Tytanowej.

 • 2008-05-14 | Komentarze: 0

  "POLICE" - jedyna i ekologiczna instalacja w Polsce

  Z.Ch. „POLICE” SA uruchomiły jedyną w Polsce instalację do suszenia siarczanu żelaza II, który jest produktem ubocznym (częściowo składowanym) powstającym przy produkcji bieli tytanowej. Inwestycja ta, pozwoli zagospodarować - z zyskiem - 40 tysięcy ton siarczanu rocznie.

Strona 1 z 4
 1  2  3  4   następna »