Wyniki wyszukiwania dla frazy: ZJAWISKO PALNOŚCI

Liczba znalezionych wiadomości: 3

 • 2007-03-06 | Komentarze: 0

  Pianki polistyrenowe w budownictwie - struktura a właściwości

  Zakres przemysłowych zastosowań pianek polimerowych stale się rozszerza, obejmując przemysł samochodowy, lotniczy, meblowy, opakowaniowy oraz budownictwo mieszkalne i drogowe. Gdy w roku 1952 koncern BASF rozpoczął produkcję spienionego polistyrenu ekspandowanego (ang. Expanded Polystyren, w skrócie EPS), dopiero po upływie kilku lat konserwatywny i nieufny rynek materiałów budowlanych zaaceptował to nowe tworzywo, uznając jego zalety.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 0

  BB10. ŚRODKI UELASTYCZNIAJĄCE (PLASTYFIKATORY)

  Plastyfikatory, zwane również zmiękczaczami, są to ciekłe lub stałe, obojętne związki organiczne o małej prężności pary, które oddziaływają fizycznie na substancje wielkocząsteczkowe, tworząc z nimi układy homogeniczne. Dodatek plastyfikatora do polimeru powoduje zmniejszenie sił międzycząsteczkowych wzdłuż łańcucha polimeru, dzięki czemu nadaje takim układom określone właściwości fizyczne. Następuje obniżenie temperatury kruchości polimeru, temperatury mięknienia, twardości i wytrzymałości na rozciąganie, przy równoczesnym zwiększeniu jego odkształcalności i sprężystości, a w niektórych przypadkach poprawieniu przyczepności. Dodatek zmiękczacza powinien również ułatwić przetwórstwo otrzymanego tworzywa.

 • 2003-06-26 | Komentarze: 2

  Zjawisko palności tworzyw sztucznych

  Tworzywa sztuczne z grupy termoplastów stanowią podstawowy surowiec do produkcji izolacji i osłon kabli i przewodów. Termoplasty, to tworzywa wielkocząsteczkowe, których podstawową cechą jest możliwość uplastyczniania w podwyższonej temperaturze i twardnienia po ostudzeniu.

Strona 1 z 1
 1