Wyniki wyszukiwania dla frazy: badania opakowa

Liczba znalezionych wiadomości: 78

 • 2002-08-04 | Komentarze: 1

  FTALANY - PLASTYFIKATORY DLA PVC

  Oceny ryzyka wskazują, że obecnie stosowane ftalany nie niosą ze sobą istotnego ryzyka ani dla człowieka, ani dla środowiska naturalnego.

 • 2002-01-05 | Komentarze: 4

  Rozpoznajemy tworzywa

  Poniższy tekst jest fragmentem publikacji "SPALARnie, czyli jak rozwiązać problem odpadów", która ukazała się nakładem Federacji Zielonych - Oświęcim i Ogólnopolskiego Towarzystwa Zagospodarowania Odpadów "3R", dzięki pomocy finansowej the German Marshall Fund - the Environmental Partnership for Central Europe.

 • 2001-08-05 | Komentarze: 0

  Trwa dynamiczny wzrost w dziedzinie opakowań twardych

  Tworzywa twarde to dynamicznie rozwijający się fragment rynku mediów opakowaniowych w Europie.

 • 2001-04-02 | Komentarze: 0

  Recycling PET

  Ciągle obserwowany wzrost zużycia tworzyw polimerowych powoduje zwiększenie nacisku społecznego na kontrolę stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ochronę własnych zasobów naturalnych i w efekcie doprowadzi do opracowania odpowiednich norm prawnych dla właściwego postępowania z wyrobami po okresie ich użytkowania, w tym również przymusową utylizację i recykling poużytkowych tworzyw sztucznych oraz odpadów tworzyw sztucznych.

 • 2001-03-27 | Komentarze: 2

  Tworzywa i żywice sztuczne - spis norm

  Dział „Tworzywa sztuczne" dotyczący Polskich Norm nie jest szeroko rozbudowany i dlatego wiele norm DIN podanych w Poradniku nie ma swoich odpowiedników w PN. Zamieszczony poniżej wykaz normy z tego działu pomoże w zorientowaniu się w tym zakresie.

 • 2000-11-25 | Komentarze: 0

  Rozpoznajemy tworzywa

  Jeśli chcemy wykorzystać odpady z tworzyw sztucznych jako surowce wtórne, musimy je wcześniej posegregować. Jednak rozpoznanie z jakiego tworzywa został dany przedmiot wykonany nie jest wcale łatwe. Mechaniczne sposoby rozdziału nie są doskonałe i nadal pozostają w stadium prób. Zadowalające efekty osiągnięto dotychczas dla mieszanin dwu- i trójskładnikowych. Chemiczne i fizykochemiczne metody pozwalające dokładnie określić typ tworzywa są czasochłonne i trudne do mechanizacji. Pozostaje więc segregacja ręczna - optyczna. Aby ją umożliwić, amerykańscy producenci wprowadzili oznaczenia kodowe dla najczęściej spotykanych plastyków. Przyjęta przez nich konwencja upowszechniła się także w wielu innych krajach i nawet niektóre wyroby polskie (przeznaczone na eksport) posiadają już odpowiednie oznaczenia.

 • 2000-10-11 | Komentarze: 1

  Inteligentne leki z polimerów

  Podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego naukowcy zaprezentowali pierwsze "inteligentne polimery", które mogą zrewolucjonizować nowoczesną medycynę - podobnie jak szybko rozwijająca się genetyka. Powstały już molekularne lepy na wirusy, regulatory DNA, a także "magiczne pociski" przenoszące leki przeciwnowotworowe.

 • 2000-08-01 | Komentarze: 2

  Tworzywa i ochrona środowiska

  Jednym z priorytetów polskiej polityki jest zsynchronizowanie prawa dotyczącego chemikaliów z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Strona 8 z 8
« poprzednia    1  ...  5  6  7  8