Wyniki wyszukiwania dla frazy: badania polimer

Liczba znalezionych wiadomości: 101

 • 2006-07-09 | Komentarze: 0

  Nanokompozyty polimerowe

  Gotowe granulaty nanokompozytów polimerowych znajdują się już w ofercie wielu producentów polimerów, oraz firm komponujących specjalistyczne przedmieszki. W artykule przedstawiono informacje o wybranych granulatach polimerów modyfikowanych nanorurkami lub nanowłóknami węglowymi, oraz ich właściwościach.

 • 2006-04-23 | Komentarze: 0

  Tendencje w krajowej produkcji wybranych wyrobów dla budownictwa

  Na podstawie wyników badań statystycznych prowadzonych przez GUS w przedsiębiorstwach przemysłowych zatrudniających 50 i więcej osób, przedstawiono tendencje w krajowej produkcji wyrobów tworzywowych. Porównania wielkości produkcji i występujących w tym zakresie tendencji dokonano dla okresu od 2000 do 2004 roku i sześciu miesięcy roku 2005, w odniesieniu do wyrobów z tworzyw tradycyjnych takich jak stal i drewno Przedstawiono także prognozy produkcyjne wyrobów tworzywowych na podstawie prognoz rozwojowych dla gospodarki krajowej. Uwzględniono przede wszystkim takie wyroby jak rury, profile, wykładziny podłogowe.

 • 2006-04-02 | Komentarze: 1

  Polimerowe struktury porowate

  Przeprowadzone badania wykazały, że odpady tworzyw sztucznych mogą stanowić nawet do 30% ogólnej ilości odpadów [1] pozostawianych na składowiskach. Właściwości tworzyw sztucznych, tj. odporność na czynniki środowiska i długi lub bardzo długi czas rozpadu, który np. w przypadku PET wynosi 370 lat, powodują, że coraz większe ilości materiałów polimerowych zalegają na wysypiskach nieczystości.

 • 2006-03-07 | Komentarze: 0

  Degradacja polimerów w teorii i praktyce

  Jak zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych? Być może odpowiedź na to pytanie dadzą badania prowadzone w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 • 2006-01-13 | Komentarze: 1

  Recykling materiałów polimerowych w Polsce

  Recykling materiałów polimerowych jest jednym z ważniejszych problemów gospodarki odpadami, których sumaryczna ilość w ostatnich dziesięciu latach wzrosła, szczególnie w aglomeracjach miejskich, ponad dwukrotnie.

 • 2005-12-22 | Komentarze: 0

  Czy wiesz, że Istnieją ogniwa słoneczne wspierane technologią organicznych polimerów przewodzących?

  W najbliższych kilku latach na rynek wprowadzone zostaną nowoczesne - oparte na nanotechnologii - ogniwa słoneczne, które poprzez niski koszt produkcji zwiększą procentowy udział Słońca w produkcji energii elektrycznej na Ziemi. Ogniwa słoneczne wspierane technologią organicznych polimerów przewodzących mają możliwość rewolucjonizowania rynku urządzeń przetwarzających energię słoneczną na prąd; rynku o wartości 750 miliardów euro rocznie" - prognozuje dr Robert Thomas z grupy badawczej i konsultingowej SRI Consulting Business Intelligence (SRIC-BI). Główną zaletą nowej technologii ogniw słonecznych, opartych na organicznych polimerach przewodzących, jest ich prostota produkcji oraz - co za tym idzie - niska cena w przeliczeniu na jednostkę prądu wytwarzanego przez ogniwo słoneczne. Konwencjonalne urządzenia krzemowe przetwarzające światło słoneczne na prąd elektryczny mają wydajność około 15 proc., a całkowity koszt wyprodukowania 1 wata jest około 7 do 10 razy wyższy, niż ogniwo słoneczne wykonane z polimerów przewodzących. Organiczne polimery przewodzące umożliwiają zbudowanie ogniwa słonecznego o bardzo małej grubość (materiałem nośnym może być cienka folia plastikowa), elastycznego oraz ekologicznego - półprodukty do produkcji takich urządzeń mogą być w pełni biodegradowalne. Technika produkcji organicznych ogniw słonecznych na skalę przemysłową będzie bardzo tania, gdyż podobna jest ona do metody stosowanej przy wielkonakładowym druku. "Wiodącymi firmami w dziedzinie badań nad nową technologią ogniw słonecznych opartych na organicznych polimerach przewodzących są amerykańskie firmy: General Electric, Konaraka, Nanosolar oraz Nanosys" - informuje dr Robert Thomas, dodając, iż badania nad nowymi metodami wytwarzania tańszej ekologicznej energii elektrycznej w tych firmach wsparte zostały miliardowymi dotacjami z budżetu państwa. Pierwsze na świecie ogniwo słoneczne o wymiarach 3x4.2 metra, wytwarzające prąd elektryczny o napięciu 110 V w oparciu o organiczne polimery przewodzące, trafi do sklepów już w 2006 roku! Przed technologią fotowoltaiczną są stawiane coraz ambitniejsze cele, realizowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań. Np. firma SANYO opracowuje projekt pokrycia obszarów pustynnych siecią elektrowni słonecznych, opartych na nowej generacji ogniw cienkowarstwowych. Wg naukowców, aby zapewnić wystarczającą ilość energii elektrycznej wszystkim odbiorcom na Ziemi, wystarczyłoby pokryć panelami fotowoltaicznymi tylko kilka procent powierzchni wszystkich pustyń. Co prawda problem stanowią – oprócz zjawisk klimatycznych, ruchomych piasków itp. – straty przesyłowe, ale możnaby je zmniejszyć przez zastosowanie nadprzewodników. Firma IOWA THIN FILM TECHNOLOGIES wyprodukowała elastyczne ogniwa słoneczne o grubości zaledwie 0,05 mm. Produkowane metodami podobnymi do drukarskich, mogą posłużyć do ładowania akumulatorów np. w telefonach komórkowych lub laptopach. Zastosowanie odpowiedniej technologii pozwala je także zastosować w tkaninach (rozwiązanie amerykańskiej firmy KONARKA TECHNOLOGIES z zakresu nanotechnologii – ogniwa słoneczne wbudowane bezpośrednio we włókna różnych materiałów tekstylnych mogłoby posłużyć do produkcji odzieży, namiotów i parasoli generujących energię). Innym wyrobem tej firmy jest giętka folia o właściwościach fotowoltaicznych, stosunkowo tania w produkcji, elastyczna i lekka, co pozwala na pokrycie nimi dowolnej powierzchni. Nanoogniwa zmieszane z lakierem samochodowym mogłyby w przyszłości umożliwić doładowywanie energii do akumulatorów w samochodach z napędem hybrydowym (spalinowo-elektrycznym), co ograniczałoby zużycie paliwa. Nad realizacją tych futurystycznych pomysłów pracują takie firmy jak SIEMENS, STMICROELECTRONICS, czy GENERAL ELECTRIC. Firma SIEMENS zwiększyła niedawno sprawność swoich ogniw z tworzyw sztucznych, co może przyczynić się do ich powszechniejszego zastosowania. Opracowała też nowe materiały takie jak fullereny i przewodzące prąd polimery. Zarówno produkty firmy KONARKA, wykorzystujące półprzewodnikowe miniaturowe cząsteczki dwutlenku tytanu (TiO2), pokryte barwnikami pochłaniającymi światło, jak i firmy SIEMENS, są tanie i łatwe do wytwarzania. Firma NANOSOLAR pracuje nad technologią nanoszenia nanoogniw słonecznych na dowolną powierzchnię. Nie jest wykluczone, że w przyszłości za pomocą takiego rozwiązania będzie można dostarczać energię elektryczną do sieci elektroenergetycznych. Trzeba jednak rozwiązać jeszcze wiele problemów (np. zbyt dużej wrażliwości polimerów i barwników stosowanych w ogniwach drukowanych na działanie tlenu). Trudności nie są jednak nie do pokonania i można przypuszczać, że te niewyobrażalne jeszcze niedawno rozwiązania będą masowo stosowane.

 • 2005-10-04 | Komentarze: 1

  Badanie dynamicznych właściwości pianek opakowaniowych

  Opanowanie w latach 50. XX wieku technologii wytwarzania tworzyw sztucznych w postaci spienionej spowodowało radykalne zmiany w wielu gałęziach przemysłu (np. przemysł meblowy, budownictwo, przemysł samochodowy). Pianki okazały się szczególnie atrakcyjne dla przemysłu opakowań z uwagi na ich liczne zalety, takie jak: mała gęstość pozorna (lekkość), niskie koszty produkcji, łatwość modelowania złożonych kształtów geometrycznych, dobre izolacyjne właściwości termiczne i elektryczne, odporność chemiczna, trudnopalność, wodoodporność, izotropowość tych właściwości – a przede wszystkim zdolność absorbowania energii kinetycznej.

 • 2005-09-30 | Komentarze: 1

  Ocena tłumienia wewnętrznego w kompozytowych strukturach warstwowych

  Projektowanie silnie wytężonych ustrojów nośnych maszyn roboczych, ze względu na rosnące znaczenie bezpieczeństwa i coraz bardziej wymagające normy w tym zakresie, doprowadziło do konieczności wyposażania – szczególnie w zastosowaniach specjalnych: pojazdów, jachtów, samolotów – w elementy zabezpieczające przed skutkami chwilowych dużych przeciążeń. Ze względu na złożony charakter pracy układów i zespołów, trudne do jednoznacznego oszacowania zachowanie się konstrukcji wykonywanych z materiałów polimerowych oraz konieczność elastycznego reagowania na potrzeby rynku, ocenę struktur nośnych można wykonać jedynie przy wykorzystaniu analiz numerycznych, stosując Metodę Elementów Skończonych.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 0

  B6. ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE

  Jedną z największych wad tworzyw organicznych jest ich palność, która w znacznym stopniu ogranicza ich zastosowanie. Z tego powodu prowadzone są intensywne badania nad otrzymaniem tworzyw o mniejszej palności. Zagadnienie to można rozwiązać przez modyfikowanie budowy polimerów, warunkujące nadanie cech niepalności albo przez modyfikację fizyczną.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 1

  B7. ŚRODKI ANTYSTATYCZNE

  Antystatyki są to związki chemiczne, które powodują rozładowanie się ładunku elektrostatycznego nagromadzonego na powierzchni tworzywa.

Strona 6 z 11
« poprzednia    1  ...  3  4  5  6  7  8  9  ...  11   następna »