Dodaj ofertę za darmo

Wyniki wyszukiwania dla frazy: celuloza

Liczba znalezionych wiadomości: 15

 • 2006-06-22 | Komentarze: 0

  Kompozyty polimerowe na osnowie termoplastów

  Poszukując materiałów na wyroby konstrukcyjne coraz popularniejsze stają się kompozyty polimerowe, które są lżejsze, a jednocześnie bardziej wytrzymałe. Inżyniera materiałowa daje możliwość uzyskiwania nowych, nieznanych materiałów jak i modyfikowania tradycyjnych materiałów, przystosowując je do nowych zastosowań. Napełniając termoplasty włóknami szklanymi, talkiem czy innymi napełniaczami uzyskujemy materiały na elementy konstrukcyjne spełniające nawet najsurowsze wymagania. Jednocześnie, aby wybrać właściwy kompozyt dla danej aplikacji należy przewidywać możliwość zmęczenia materiału.

 • 2006-04-19 | Komentarze: 0

  Degussa: Sprzedaż działu chemii wodnej

  Degussa AG (www.degussa.com) poinformowała, że sprzedaje swój dział chemii wodnej – „Water Chemicals Business” firmie Ashland Inc. (www.ashland.com). Cena sprzedawanego działu wyniosła 120 mln EURO.

 • 2006-04-02 | Komentarze: 1

  Polimerowe struktury porowate

  Przeprowadzone badania wykazały, że odpady tworzyw sztucznych mogą stanowić nawet do 30% ogólnej ilości odpadów [1] pozostawianych na składowiskach. Właściwości tworzyw sztucznych, tj. odporność na czynniki środowiska i długi lub bardzo długi czas rozpadu, który np. w przypadku PET wynosi 370 lat, powodują, że coraz większe ilości materiałów polimerowych zalegają na wysypiskach nieczystości.

 • 2006-03-07 | Komentarze: 0

  Degradacja polimerów w teorii i praktyce

  Jak zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych? Być może odpowiedź na to pytanie dadzą badania prowadzone w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 • 2005-12-05 | Komentarze: 0

  Czy wiesz, że Istnieją elektroaktywne polimery wykonane z surowców naturalnych?

  Elektroaktywne polimery - to tworzyw sztuczne, które zmieniają swój kształt pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego.

 • 2005-11-14 | Komentarze: 0

  Materiały z naturalnych polimerów: tworzywa biodegradowalne

  Skrobia i celuloza roślinna to bio-materiały przyszłości. W wielu wypadkach nie da się wyeliminować tworzyw sztucznych z codziennego życia, są np. doskonałymi izolatorami i mają świetne własności konstrukcyjne, ale ponad połowa z nich jest wykorzystywana do pakowania produktów, których użycie jest jednorazowe. I właśnie dla takich produktów coraz częściej opakowania z tworzyw na bazie ropy naftowej zastępuje się opakowaniami z kukurydzy, ryżu czy buraków cukrowych.

 • 2004-11-17 | Komentarze: 1

  Polimery są w nas

  Biopolimery to polimery, które występują w żywych organizmach i są przez nie produkowane. Najważniejsze grupy biopolimerów to: • polisacharydy np. skrobia, celuloza, pektyna, itp • polinukleotydy np. DNA , RNA • polipeptydy zwane białkiem

 • 2003-05-12 | Komentarze: 2

  Materiały opakowaniowe nowej generacji przydatne do kompostowania.

  Problemy techniczne i ekonomiczne, związane z recyklingiem materiałowym i chemicznym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, skłoniły naukowców do poszukiwań nowych materiałów, które można poddać recyklingowi organicznemu.

 • 2001-03-28 | Komentarze: 14

  Stosowane oznaczenia polimerów

  Zgodnie z DIN ISO 1043-1 zapisuje się mieszanki polimerowe w nawiasach ( ) i z +. Jednak w zestawieniu pominięto nawiasy, żeby ułatwić przeglądanie tekstu.

 • 2001-03-13 | Komentarze: 0

  Tworzywa sztuczne - informacje ogólne

  Tworzywa sztuczne, zwane także plastomerami, są tworzywami na podstawie polimerów syntetycznych, otrzymywanych w wyniku polireakcji z produktów chemicznej przeróbki węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego lub polimerów naturalnych, uzyskiwanych przez chemiczną modyfikację produktów pochodzenia naturalnego (celuloza, kauczuk, białko).

Strona 1 z 2
 1  2   następna »