Wyniki wyszukiwania dla frazy: ftir

Liczba znalezionych wiadomości: 2

  • 2013-11-05 | Komentarze: 0

    Nauka dla biznesu, czyli PlastigoLab

    Od października tego roku oficjalnie rozpoczęło działalność PlastigoLab, czyli Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych.

  • 2003-04-04 | Komentarze: 1

    Wpływ wielokrotnej recyrkulacji materiałowej na właściwości polietylenu małej gęstości

    Podjęto badania wpływu skutków pełnej wielokrotnej recyrkulacji polietylenu małej gęstości metodą wytłaczania. Oceniano wpływ krotności przetwarzania (do 25x) na podstawowe właściwości fizyczne i fizykochemiczne polimeru: naprężenie zrywające i wydłużenie względne, twardość, odporność cieplną, wskaźnik szybkości płynięcia, temperaturę topnienia krystalitów, widma IR, średnie masy cząsteczkowe i ich rozrzut. Stwierdzono, że pięciokrotna recyrkulacja praktycznie nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych PE. Wyraźniejsze zmiany widoczne są dopiero po dziesięciu i piętnastu cyklach przetwórczych. Przyczyną zmian właściwości jest spadek mas cząsteczkowych i ich rozrzut. Są one następstwem procesów degradacji makrocząsteczek i rekombinacji makrorodników.

Strona 1 z 1
 1