Wyniki wyszukiwania dla frazy: homogenizacja

Liczba znalezionych wiadomości: 7

 • 2007-04-13 | Komentarze: 0

  Maszyny do procesu ekstruzji

  Ekstruzja czy też ekstrudowanie oznacza ciągły proces wytłaczania pasm bądź profili z plastycznych tworzyw lub ich produktów wstępnych (np. granulatu). W maszynach do ekstruzji odbywają się następujące etapy procesu: zagęszczanie masy ekstrudowanej w zwarty materiał o stałej konsystencji, roztapianie masy ekstrudowanej, homogenizacja topliwa oraz końcowe wytłaczanie topliwa przez odpowiednie narzędzie ekstruzji.

 • 2005-09-06 | Komentarze: 0

  A7. KONCENTRATY BARWNIKÓW DO TWORZYW

  Przy przygotowywaniu nowego barwnika, bierze się pod uwagę jego ewentualny wpływ na końcowe właściwości barwionego detalu, jak również sam proces przetwórstwa.

 • 2005-03-16 | Komentarze: 1

  Techniki barwienia, zdobienia i znakowania wyrobów z tworzyw sztucznych ZAMÓW!

  Książka z serii NOWOŚCI TECHNIKI Dzięki książkom tej serii specjaliści branży przetwórstwa tworzyw sztucznych mogą uzyskać wiele cennych informacji o rozwoju techniki w poszczególnych specjalnościach. Wszystkie książki są pracami zbiorowymi.

 • 2004-10-08 | Komentarze: 0

  Konstrukcja ślimaka jako czynnik decydujący o jakości wypraski

  Ślimaki o specjalnej konstrukcji

 • 2003-11-07 | Komentarze: 4

  Wpływ struktury kompozytu IZOPET-R na właściwości formowanych wyrobów

  Działalność gospodarcza człowieka i jego niewłaściwe korzystanie z zasobów naturalnych prowadzi do zakłócenia równowagi ekologicznej, ponieważ pobrane ze środowiska naturalnego surowce wracają do niego w postaci bezużytecznych odpadów. Na częściowe zamknięcie obiegu materiałowego pozwala recykling odpadów. Materiały polimerowe, postrzegane często jako główny odpad naszej cywilizacji, jako nierozkładalne i niebiorące udziału w naturalnym obiegu materiałów w przyrodzie, powodują zwiększenie ilości odpadów obciążających środowisko. Zatem, aby włączyć je do obiegu, należy tworzywa sztuczne poddawać procesowi recyklingu. Wprawdzie składowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest obojętne dla środowiska, jednak wciąż rosnące koszty składowania oraz nasilające się protesty społeczne przeciwko budowie nowych wysypisk zmuszają do opracowywania coraz lepszych metod utylizacji poużytkowych tworzyw sztucznych.

 • 2003-10-06 | Komentarze: 0

  Laserowe opisywanie tworzyw termoplastycznych

  Do opisywania produktów z tworzyw sztucznych coraz częściej wykorzystywany jest laser. Względnie wysoki koszt tego urządzenia kompensuje wysoka produktywność przy niskim nakładzie pracy i kosztów utrzymania, zwłaszcza gdy szczególnie istotna jest trwałość opisu i szybkość procesu opisywania.

 • 2001-03-14 | Komentarze: 5

  100% recykling butelek PET

  Co roku coraz więcej produkuje się butelek z PET. W roku 1999 wyprodukowano na świecie 5,4 mln ton opakowań z tego tworzywa. I można się spodziewać, że to zapotrzebowanie będzie stale rosło. Przy stale rosnących cenach na PET i przyszłych decyzjach rządów krajów Unii Europejskiej o zagospodarowaniu zużytych butelek do ponownego ich użycia, kwestia ich recyklingu staje być sprawą jak najbardziej aktualną.

Strona 1 z 1
 1