Dodaj ofertę za darmo

Wyniki wyszukiwania dla frazy: polimery norma

Liczba znalezionych wiadomości: 24

 • 2008-10-17 | Komentarze: 0

  Różne oblicza degradacji polimerów

  Plastik jest wszechobecnym, dobrze znanym w codziennym życiu tworzywem. Do jego największych zalet należą – atrakcyjna cena, niska masa, wysoka wytrzymałość, nieprzepuszczalność dla gazów i wody, przeźroczystość, możliwość barwienia i nadrukowywania. Czyni to z niego użyteczny i uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia materiał.

 • 2008-09-26 | Komentarze: 0

  Basf: tworzywa odpowiednie do kontaktu z żywnością

  Nowe typy Ultramidu i Ultraduru przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi.

 • 2008-05-06 | Komentarze: 0

  SABIC Innovative Plastics: ognioodporne błony niefluorowcowane

  Firma SABIC Innovative Plastics wprowadza pierwszą ognioodporną błonę niefluorowcowaną, aby pomóc producentom elektroniki w spełnieniu surowszych norm ekologicznych.

 • 2007-01-15 | Komentarze: 0

  Ważniejsze wydarzenia w 2006 roku w Dworach

  Przegląd ważniejszych wydarzeń w Dworach S.A. w 2006 r.

 • 2006-08-16 | Komentarze: 0

  Czy wiesz, że są polimerowe "transportery" w medycynie?

  Sztucznie wytwarzane polimery, znane nam przede wszystkim z otaczających nas wszędzie tworzyw sztucznych, mogą być użyte do transportu leków w naszym organizmie. Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez chemii polimerów i bez otaczających nas na każdym kroku i w każdym miejscu tworzyw sztucznych. Nie zawsze uzmysławiamy sobie, że sami jesteśmy zbudowani z tych substancji, bowiem zarówno białka (proteiny), jak i kwasy nukleinowe są też polimerami. Materiały polimerowe występujące w przyrodzie stosowali już średniowieczni alchemicy w ówczesnej medycynie. W ubiegłym stuleciu badania nad polimerami stały się interdyscyplinarną dziedziną, łączącą elementy chemii, fizyki, mechaniki i innych obszarów nauki, która zmieniła obraz współczesnego świata. W ostatnich dziesięcioleciach chemia polimerów zbliżyła się znacznie do medycyny. Substancje polimerowe, które dziś otaczają nas w postaci różnorodnych, niezbędnych w codziennym życiu przedmiotów, które nas żywią i ubierają, zaczynają odgrywać istotną rolę w utrzymaniu nas w dobrym zdrowiu. Biopolimery stosowane są obecnie w medycynie, głównie do wytwarzania endoprotez. Jako substancje organiczne, są one znacznie lepiej tolerowane przez organizm, niż wykonane z jakichkolwiek innych materiałów. W dziedzinie inżynierii tkankowej odnotowujemy ciągły, szybki rozwój dzięki np. zastosowaniu sztucznych zastawek serca. Ale przyszłość należy niewątpliwie do nanopolimerów wykorzystywanych do modyfikacji leków. Polimery, jak się okazuje, mogą być bowiem użyte jako nośniki leków, do zwiększania ich aktywności, przedłużania działania i zmniejszania szkodliwych działań ubocznych. Leki modyfikowane polimerami pojawiły się w drugiej połowie ubiegłego wieku, głównie dla chemioterapii schorzeń nowotworowych. Zastosowano wówczas znane biopolimery jako środek transportujący lek w organizmie. Nośnik polimerowy jest rodzajem otoczki (w skali molekularnej), z którą cząsteczka leku jest silnie związana. Molekuła polimeru jest tutaj rodzajem środka transportowego, który przechodzi nienaruszony przez żołądek i część jelita, dopiero w końcowej części jelita ulega hydrolizie i uwalnia zawarty w niej lek. Do modyfikowania leków używano początkowo polimerów o średnich masach cząsteczkowych (kilkadziesiąt monomerów). Tego rodzaju polimery mogą mieć jednakże, jak się okazało, także szkodliwe dla organizmu działania uboczne, a zwłaszcza produkty ich enzymatycznej hydrolizy. Dzięki badaniom podstawowym prowadzonym w Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu nad nowymi metodami katalizy supramolekularnej, udało się otrzymać nowe, małocząsteczkowe nanopolimery, składające się z 3-5 monomerów. Przedmiotem badań był kwas 3-hydroksymasłowy, wytwarzany w ludzkim organizmie jako produkt rozkładu tłuszczu. Normalnie spełnia on określoną rolę fizjologiczną (według ostatnich badań przeciwdziała nawet chorobie Alzheimera) i jako taki jest całkowicie biokompatybilny i nietoksyczny. Zabrzańscy naukowcy otrzymali na drodze syntezy chemicznej, przy zastosowaniu nowych, opracowanych przez nich katalizatorów, kwas 3-hydroksymasłowy w postaci nanopolimeru o ściśle określonej, małej masie cząsteczkowej i innych korzystnych parametrach fizykochemicznych, a co najważniejsze, jest to nanopolimer kompatybilny z żywą tkanką i nietoksyczny. Polimer ten, połączony wiązaniem chemicznym ulegającym hydrolizie, zapewnia lepsze własności terapeutyczne tak zmodyfikowanych leków i eliminuje ich działania uboczne. Lek nie rozchodzi się bowiem po całym organizmie, lecz kierowany jest celowo w organy zaatakowane przez bakterie chorobotwórcze. W przyszłości uda się zapewne wytworzyć nośniki, które ulokują substancję leczniczą nie tylko w precyzyjnie ustalonej części tkanki, lecz wewnątrz określonych komórek chorobotwórczych. W ten sposób możliwe będzie zniszczenie komórki nowotworowej bez uszczerbku dla komórek i tkanek zdrowych. Badania prowadzone w Centrum Chemii Polimerów PAN wspólnie z zespołem Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz zespołami z Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Zakładu Cytologii Klinicznej CMKP w Warszawie, a także Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu, dotyczą również mechanizmu transportu leków do komórek nowotworowych. Badane są też niektóre antybiotyki przeciwrakowe i leki przeciwzapalne (np. popularna aspiryna). W pracach coraz większy udział mają medycy, bowiem wkrótce rozpoczną się badania kliniczne. Takie polimery zostały opatentowane w kraju i za granicą i wytwarzane w skali laboratoryjnej w zabrzańskiej placówce.

 • 2006-08-07 | Komentarze: 0

  Czy wiesz, że Tworzywa można produkować z cytrusów?

  Wielce "owocnego" odkrycia - jak wyprodukować czysty ekologicznie plastik z cytrusów i dwutlenku węgla - dokonali naukowcy z Cornell University.

 • 2006-06-21 | Komentarze: 2

  Biopolimery zdobywają branżę opakowań

  W Wielkiej Brytanii rozpoczęto sprzedaż pierwszych butelek ulegających biodegradacji. Daje to nadzieję, że pewnego dnia przestanie rosnąć góra niepotrzebnych plastikowych opakowań zalegających na składowiskach śmieci.

 • 2006-06-09 | Komentarze: 3

  Mieszanki kauczukowe

  Podstawowym odbiorcą mieszanek kauczukowych jest przemysł gumowy. Technologie stosowane w przemyśle gumowym są różne dla różnych asortymentów wyrobów. Dla wszystkich rodzajów wyrobów gumowych procesem wspólnym i podstawowym jest sporządzanie mieszanek kauczukowych, które stanowią półprodukt do dalszego przetwarzania, tj. formowania wyrobu (konfekcjonowania) i wulkanizacji. W zależności od rodzaju zastosowanego kauczuku i wprowadzonych do niego w procesie przetwórczym dodatków otrzymuje się mieszanki kauczukowe o różnych właściwościach.

 • 2006-04-02 | Komentarze: 1

  Polimerowe struktury porowate

  Przeprowadzone badania wykazały, że odpady tworzyw sztucznych mogą stanowić nawet do 30% ogólnej ilości odpadów [1] pozostawianych na składowiskach. Właściwości tworzyw sztucznych, tj. odporność na czynniki środowiska i długi lub bardzo długi czas rozpadu, który np. w przypadku PET wynosi 370 lat, powodują, że coraz większe ilości materiałów polimerowych zalegają na wysypiskach nieczystości.

 • 2005-08-18 | Komentarze: 5

  POLIAMIDY - towarzysze każdego dnia

  Poliamidy są polimerami, które znalazły bardzo dużo zastosowań i towarzyszą nam w życiu pod wieloma postaciami począwszy od rajstop poprzez nici chirurgiczne czy części używanych przez nas maszyn. Znalazły one tak szerokie zastosowanie ze względu na swoje znakomite własności.

Strona 1 z 3
 1  2  3   następna »