Wyniki wyszukiwania dla frazy: soda kalcynowana

Liczba znalezionych wiadomości: 30

 • 2009-11-19 | Komentarze: 0

  Ciech: Dobre perspektywy na kolejne kwartały

  Mimo trudnych warunków makroekonomicznych po trzech kwartałach 2009 r. Grupa Chemiczna Ciech miała 2,72 mld zł przychodów ze sprzedaży i 140 mln zł zysku operacyjnego. Na koniec tego okresu spółka zanotowała 28 mln straty netto. Zadłużenie netto Grupy spadło w trzecim kwartale o 81 mln zł. Poprawa warunków na rynkach kluczowych produktów Grupy: sody kalcynowanej i TDI stwarzają dobre perspektywy na kolejne kwartały.

 • 2009-10-02 | Komentarze: 0

  Ciech: Transakcja sprzedaży kawern sfinalizowana

  29 września 2009 r. zostały zrealizowane warunki przyrzeczone w umowach sprzedaży i odsalania kawern pomiędzy Sodawerk Stassfurt, spółką należącą w 100 proc. do Ciechu, a niemiecką grupą energetyczną RWE.

 • 2009-09-23 | Komentarze: 0

  Kolejne fundusze unijne dla Grupy Ciech

  Blisko 28 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej dostanie Zachem. Bydgoska spółka Grupy Chemicznej Ciech pokryje w ten sposób połowę kosztów kwalifikowanych projektu „Budowa instalacji i wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji epichlorohydryny z gliceryny”.

 • 2009-09-08 | Komentarze: 0

  Ciech: Dobre wyniki operacyjne po pierwszym półroczu 2009 roku

  Grupa Chemiczna Ciech zamknęła I półrocze przychodami ze sprzedaży na poziomie 1,85 mld zł i wynikiem netto przekraczającym 35 mln zł. Mimo utrzymującej się dekoniunktury, zysk operacyjny (EBIT) w II kwartale wzrósł o 11 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, co po sześciu miesiącach dało w sumie 137 mln zł.

 • 2009-07-30 | Komentarze: 0

  Ciech pozyskał środki unijne na proekologiczne inwestycje

  Soda Polska Ciech będzie mogła częściowo sfinansować rozpoczętą przed rokiem inwestycję w swojej elektrociepłowni w Janikowie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej firma podpisała 30 czerwca 2009 roku. Dotyczy ona rozbudowy kotłów. Kwota dofinansowania to ok. 13,4 mln zł, co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 • 2009-06-24 | Komentarze: 0

  Ciech dba o dobre relacje z inwestorami indywidualnymi

  Kolejny raz Ciech uczestniczył w konferencji dla inwestorów indywidualnych organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja WallStreet w Zakopanem jest największym spotkaniem prywatnych inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku odbyła się już 13 edycja.

 • 2009-04-29 | Komentarze: 0

  Zachem będzie produkował o 2/3 więcej pianek

  Zakłady Chemiczne Zachem SA uruchomiły rozbudowaną wytwórnię pianek elastycznych, jednego z dwóch swoich najważniejszych produktów. Zwiększenie produkcji pianek to rezultat zakończonego właśnie II etapu modernizacji wytwórni. Było to możliwe dzięki zobowiązaniom podjętym przez Ciech w momencie zakupu Zachemu w 2006 r.

 • 2009-03-30 | Komentarze: 0

  Ciech: Proces poszukiwań inwestorów rozpoczęty

  Kolejny krok na drodze ku prywatyzacji Grupy Chemicznej Ciech zrobiony. Ciech, Azoty Tarnów, Zakłady Azotowe Kędzierzyn i Nafta Polska zawarły umowę z doradcami, którzy będą wspomagać proces poszukiwania inwestora.

 • 2009-03-18 | Komentarze: 0

  Ciech: Wyniki 2008 roku na prognozowanym poziomie

  Wyniki Grupy Chemicznej Ciech za 2008 r. są zbliżone do prognozowanych, mimo bardzo trudnych warunków makroekonomicznych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Zysk netto sięgnął poziomu 80 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu z osiągniętymi w 2007 r. o 11 proc. do ok. 3,8 mld zł.

 • 2009-02-16 | Komentarze: 0

  Oszczędności w Grupie Chemicznej Ciech

  Grupa Ciech wdraża kolejny element programu zmierzającego do poprawy wyników. Redukcja kosztów operacyjnych i racjonalizacja wydatków inwestycyjnych przyniesie 192 mln zł oszczędności.

Strona 1 z 3
 1  2  3   następna »