Wyniki wyszukiwania dla frazy: walcowanie

Liczba znalezionych wiadomości: 5

 • 2013-05-15 | Komentarze: 0

  Salon Kooperacji Przemysłowej

  III Salon Kooperacji Przemysłowej

 • 2005-11-15 | Komentarze: 3

  Recyrkulacja opakowań kombinowanych

  Wraz ze wzrostem produkcji i zużycia dóbr materialnych zwiększa się obciążenie środowiska naturalnego zużytymi opakowaniami. W całej ilości odpadów komunalnych w Europie udział opakowań stanowi ok. 50% ich masy, a ujęciu objętościowym ok. 70%. Z kolei wśród zużytych opakowań największą pozycję stanowią opakowania z papieru i tektury. Ich udział określa się na ok. 34% w ujęciu wagowym i ok. 44% w ujęciu objętościowym. Oznacza to, że na jednego mieszkańca w poszczególnych krajach Europy przypada ok. 100 do 200 kg odpadów rocznie w postaci zużytych opakowań, w tym od 34 do 70 kg opakowań z tektury i papieru [8].

 • 2004-05-07 | Komentarze: 0

  Gospodarka w I kwartale 2004

  Według Polskiej Statystyki Publicznej w I kwartale br. umocniły się tendencje wzrostowe, obserwowane w 2003 r. Odnotowano przyspieszenie wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w stosunku do analogicznego kwartału ub. roku (19,1%), przy dużym wzroście wydajności pracy i niewielkim spadku zatrudnienia. Dalsza poprawa dynamiki nastąpiła także w sektorze usług rynkowych. Wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej wyniósł 13,6% w porównaniu z relatywnie niskim przed rokiem.

 • 2000-11-17 | Komentarze: 0

  Tworzywa celulozowe

  Azotan celulozy, to najstarsze tworzywo sztuczne. Otrzymuje się je przez reakcję celulozy z mieszniną nitrującą (modyfikacja celulozy) występowanie N 10 - 11 %. Przez plastyfikację azotanu celulozy kamforą 30 - 40% otrzymuje się tworzywo termoplastyczne zwane celuloidem. Wyroby z celuloidu otrzymuje się przez walcowanie i prasowanie (postać handlowa - arkusze). Wadą celuloidu jest łatwopalność i żółknięcie pod wpływem swiatła słonecznego. Octan CA i octanomaślan CAB to podstawowe estry celulozy.

 • 2000-11-17 | Komentarze: 0

  Polimery

  są to zbiory cząsteczek o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym rzędu 104÷108, nazywanych makrocząsteczkami. Jednostkami podstawowymi w makrocząsteczkach są mery, czyli powtarzające się wielokrotnie grupy tych samych, identycznie powiązanych atomów.

Strona 1 z 1
 1