Wyniki wyszukiwania dla frazy: wielkoc

Liczba znalezionych wiadomości: 24

 • 2012-01-25 | Komentarze: 0

  Luvitec® w nowej szacie

  Nowa folia z tworzywa sztucznego jeszcze lepiej chroni teraz wielkocząsteczkowe proszki marki Luvitec® przed przenikaniem tlenu z powietrza.

 • 2007-03-06 | Komentarze: 0

  Pianki polistyrenowe w budownictwie - struktura a właściwości

  Zakres przemysłowych zastosowań pianek polimerowych stale się rozszerza, obejmując przemysł samochodowy, lotniczy, meblowy, opakowaniowy oraz budownictwo mieszkalne i drogowe. Gdy w roku 1952 koncern BASF rozpoczął produkcję spienionego polistyrenu ekspandowanego (ang. Expanded Polystyren, w skrócie EPS), dopiero po upływie kilku lat konserwatywny i nieufny rynek materiałów budowlanych zaaceptował to nowe tworzywo, uznając jego zalety.

 • 2007-02-07 | Komentarze: 0

  Polimery

  Czasopismo poświęcone tematyce tworzyw wielkocząsteczkowych, gumy, lakierów i włókien sztucznych wydawane przez Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie

 • 2006-07-17 | Komentarze: 0

  Mitsubishi GCC w Tarnowie

  W siedzibie głównej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA odbyło się spotkanie Zarządu naszej Firmy oraz przedstawicieli Zarządu japońskiej Firmy Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

 • 2006-04-02 | Komentarze: 1

  Polimerowe struktury porowate

  Przeprowadzone badania wykazały, że odpady tworzyw sztucznych mogą stanowić nawet do 30% ogólnej ilości odpadów [1] pozostawianych na składowiskach. Właściwości tworzyw sztucznych, tj. odporność na czynniki środowiska i długi lub bardzo długi czas rozpadu, który np. w przypadku PET wynosi 370 lat, powodują, że coraz większe ilości materiałów polimerowych zalegają na wysypiskach nieczystości.

 • 2006-03-07 | Komentarze: 0

  Degradacja polimerów w teorii i praktyce

  Jak zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych? Być może odpowiedź na to pytanie dadzą badania prowadzone w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 • 2006-02-08 | Komentarze: 0

  Spotkania partnerów programu Hipermoulding

  Projekt pt. “Extreme Cycle Time Reduction of Injection Moulding Processes by using High Performance Injection Moulds and Moulding Processes" (Maksymalne skrócenie czasu cyklu procesu wtryskiwania poprzez zastosowanie wysokowydajnych form wtryskowych i procesów wtryskiwania) - Collective Research Project HIPERMOULDING COLL-CT-2003-500319, realizowany w ramach 6 Programu Ramowego. Projekt jest wykonywany przez trzy lata, jego realizację rozpoczęto 1.12.2004r.

 • 2006-02-08 | Komentarze: 0

  Kolejne spotkanie partnerów programu Hipermoulding

  24 lutego 2006 r. odbędzie się kolejne spotkanie partnerów programu Hipermoulding. Spotkanie odbędzie się w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 0

  BB10. ŚRODKI UELASTYCZNIAJĄCE (PLASTYFIKATORY)

  Plastyfikatory, zwane również zmiękczaczami, są to ciekłe lub stałe, obojętne związki organiczne o małej prężności pary, które oddziaływają fizycznie na substancje wielkocząsteczkowe, tworząc z nimi układy homogeniczne. Dodatek plastyfikatora do polimeru powoduje zmniejszenie sił międzycząsteczkowych wzdłuż łańcucha polimeru, dzięki czemu nadaje takim układom określone właściwości fizyczne. Następuje obniżenie temperatury kruchości polimeru, temperatury mięknienia, twardości i wytrzymałości na rozciąganie, przy równoczesnym zwiększeniu jego odkształcalności i sprężystości, a w niektórych przypadkach poprawieniu przyczepności. Dodatek zmiękczacza powinien również ułatwić przetwórstwo otrzymanego tworzywa.

 • 2005-09-06 | Komentarze: 1

  A1. BARWIENIE - znaczenie procesu

  Oprócz związku wielkocząsteczkowego tworzywo sztuczne zawiera zwykle składniki dodatkowe, które nadają mu wazną właściwość użytkową - kolor.

Strona 1 z 3
 1  2  3   następna »