Wyniki wyszukiwania dla frazy: zapotrzebowanie na styren

Liczba znalezionych wiadomości: 8

 • 2007-05-21 | Komentarze: 0

  Wyniki Dworów po pierwszym kwartale 2007 r.

  W pierwszym kwartale 2007 roku przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Dwory S.A. wyniosły łącznie 324,6 mln zł, co stanowi wzrost o 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2006. Osiągnięty przez Grupę Kapitałową Dwory S.A. zysk netto jest znacznie wyższy od zysku wypracowanego w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

 • 2007-04-05 | Komentarze: 0

  Nova Innovene: Podwyżki na wszystkie polistyreny

  Nova Innovene (Fribourg/Szwajcaria; www.novainnovene.com) wprowadza podwyżki na wszystkie oferowane przez siebie rodzaje polistyrenów.

 • 2007-02-22 | Komentarze: 0

  Dwory: Wyniki po czterech kwartałach 2006 roku

  Wyniki Grupy Kapitałowej Dwory S.A. po czterech kwartałach 2006 r.: - Przychody ze sprzedaży po czterech kwartałach 2006 r. wyniosły 1,17 mld złotych, tj. o 13% więcej niż w tym samym okresie roku 2005. - Zysk operacyjny po czterech kwartałach 2006 wynosi 87,45 mln zł, tj o 170 % więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2005. - Zysk netto po czterech kwartałach 2006 wynosi 60,9 mln zł, co stanowi wzrost o 197 % w porównaniu z rokiem 2005. - EBITDA wynosi po czterech kwartałach 144,7 mln zł tj o 82 % więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku 2005.

 • 2006-04-19 | Komentarze: 0

  Kopolimery styrenu - właściwości i kierunki stosowania

  Kopolimery styrenu stanowią liczną grupę tworzyw, do której zaliczają się np. SAN, ASA, SBS. Ogólnie można je podzielić na trzy podgrupy: termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne, elastomery termoplastyczne i kauczuki. W artykule ograniczono się dg przedstawienia własności i kierunków zastosowań dwóch pierwszych.

 • 2006-02-20 | Komentarze: 0

  Podwyżki tworzyw termoplastycznych w Europie

  Najnowszy raport przedstawiony w newsleterze Plastics Information Europe (PIE, Bad Homburg/Niemcy; www.pieweb.com) donosi o rosnących cenach technicznych tworzyw termoplastycznych.

 • 2006-01-17 | Komentarze: 0

  Rola bieli tytanowej w tworzywach sztucznych

  Pigmenty dwutlenku tytanu (popularnie zwane bielą tytanową) są najważniejszymi i najbardziej rozpowszechnionymi pigmentami nieorganicznymi. Swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim unikalnej zdolności do nadawania nieprzezroczystości, jasności i jaskrawości pigmentowanym wyrobom, połączonej z wysokim bezpieczeństwem stosowania. Poza wyjątkowymi walorami pigmentacyjnymi dwutlenek tytanu jest doskonałym absorberem destrukcyjnego promieniowania ultrafioletowego, jest bierny chemicznie, nierozpuszczalny (tym samym niepodatny na migrację), stabilny termicznie oraz nietoksyczny.

 • 2005-07-06 | Komentarze: 2

  Polski Przemysł Tworzyw Sztucznych w roku 2004

  Udział przemysłu chemicznego w wynikach gospodarczych przemysłu krajowego w ostatnim roku jest znaczący. W I półroczu 2004 r. produkcja sprzedana przemysłu chemicznego była wyższa o ok. 11,1%, zaś w II kwartale o ok. 11,4%, w porównaniu do analogicznych okresów roku 2003. Natomiast w produkcji sprzedanej wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wzrost ten był wyższy i wyniósł 25,5% w I półroczu 2004. W roku 2004 odnotowano także znaczny wzrost nakładów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym, w tym także w sektorach wytwórstwa i przetwórstwa materiałów polimerowych.

 • 2002-03-16 | Komentarze: 0

  Ceny polistyrenu (PS) rosną

  Nova Chemicals podwyższa ceny PS i Expanded PS w Europie. W lutym tego roku ceny PS podskoczyły do 70 Euro za tonę a EPS do 100 Euro za tonę. Podobnie wzrosty cen zostały odnotowane w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym roku Nova Chemicals zanotowała 181 mln dolarów straty w porównaniu ze swoimi wpływami netto z 2000 roku na interesach związanych ze styrenem, straciła także pieniądze na poliolefinach.

Strona 1 z 1
 1