Wyniki wyszukiwania dla frazy: zapotrzebowanie na tworzywa 2010

Liczba znalezionych wiadomości: 7

 • 2013-05-21 | Komentarze: 0

  Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce 2013

  "Ciągle duży potencjał rozwoju, pomimo spowolnienia gospodarczego" - to krótkie podsumowanie spotkania prasowego organizowanego przez PlasticsEurope Polska. Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnych danych dotyczących branży tworzyw sztucznych w Polsce oraz ich znaczenia na tle rynków zagranicznych.

 • 2008-08-04 | Komentarze: 0

  BASF w doskonałej formie

  - Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży (plus 10 procent) oraz zysku operacyjnego przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych (plus 15 procent) w pierwszej połowie 2008 roku. - Produkty dla rolnictwa – znaczący wzrost we wszystkich regionach. - Pewne perspektywy dla całego 2008 roku: BASF zamierza zwiększyć sprzedaż i zaksięgować zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych na poziomie porównywalnym do 2007 roku.

 • 2008-03-13 | Komentarze: 0

  Branża Tworzyw Sztucznych w 2007 roku

  Szanowni Państwo! Nadszedł czas, aby pokusić się o pierwsze podsumowania dla branży tworzyw sztucznych dla zakończonego już roku 2007. Tym razem mamy do przedstawienia kolejne potwierdzenie siły branży tworzyw sztucznych, zarówno w Polsce, jak na całym świecie.

 • 2007-02-01 | Komentarze: 0

  Chiny: popyt na PVC będzie się zwiększał 8% rocznie do 2010

  W najnowszym sprawozdaniu firmy konsultingowej Freedonia (Cleveland, Ohio; www.freedoniagroup.com) podano informacje na temat rynku PVC na rynku chińskim.

 • 2006-11-10 | Komentarze: 0

  Wzrost wykorzystania tworzyw konstrukcyjnych

  Stale rosną wymagania wobec człowieka i rynku. Ważnymi stymulatorami rozwoju jakościowego są ulepszone i nowe materiały. To one umożliwiają sprostanie rosnącym wymaganiom perfekcyjnych technologii, bezpieczeństwa, ekologii i ekonomii. W czołówce są tu wysokosprawne tworzywa konstrukcyje, otwierające nowe możliwości techniczne innowacyjnym produktom.

 • 2005-10-06 | Komentarze: 0

  Przemysł tworzyw sztucznych w Rosji

  Od czasu kryzysu finansowego w roku 1998 gospodarka rosyjska rozwija się w tempie ponad sześciu procent rocznie. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego tempo wzrostu w roku 2004 wyniosło 7,1 procenta, rok wcześniej 7,3 procenta. Kraj ten nadal w dużym stopniu polega na eksporcie ropy naftowej i gazu ziemnego, ale rozwój stymuluje inwestycje również w innych gałęziach przemysłu. Producenci rosyjscy stopniowo zwiększają swoje moce wytwórcze i inwestują w modernizację swoich zakładów. Na rozwoju gospodarczym szczególnie korzysta przemysł tworzyw sztucznych. Z jednej strony zużycie tworzyw sztucznych na głowę jest w Rosji jeszcze wyraźnie mniejsze niż w Europie Zachodniej, z drugiej strony popyt w kraju znacznie zwiększył się od końca lat dziewięćdziesiątych i nie może być całkowicie pokryty produkcją miejscową, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty zaawansowane technicznie.

 • 2003-11-07 | Komentarze: 4

  Wpływ struktury kompozytu IZOPET-R na właściwości formowanych wyrobów

  Działalność gospodarcza człowieka i jego niewłaściwe korzystanie z zasobów naturalnych prowadzi do zakłócenia równowagi ekologicznej, ponieważ pobrane ze środowiska naturalnego surowce wracają do niego w postaci bezużytecznych odpadów. Na częściowe zamknięcie obiegu materiałowego pozwala recykling odpadów. Materiały polimerowe, postrzegane często jako główny odpad naszej cywilizacji, jako nierozkładalne i niebiorące udziału w naturalnym obiegu materiałów w przyrodzie, powodują zwiększenie ilości odpadów obciążających środowisko. Zatem, aby włączyć je do obiegu, należy tworzywa sztuczne poddawać procesowi recyklingu. Wprawdzie składowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest obojętne dla środowiska, jednak wciąż rosnące koszty składowania oraz nasilające się protesty społeczne przeciwko budowie nowych wysypisk zmuszają do opracowywania coraz lepszych metod utylizacji poużytkowych tworzyw sztucznych.

Strona 1 z 1
 1